DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 116 —


obavljenomu čuvanju šuma zahvaliti i piipisati, da se te šume
danas nalaze u takovom stanju, koje, se, akoprem ne odgovara
svim željam, obzirom na ovdašnje odnošaje kao i produktivnu
snagu našib šuma ipak može uzornim smatrati, bar obzirom na
drvnu gromadu, koju mogu tako uzrasle šume davati, imajuć
uz konačno postignutu gustoću (Standraum) ipak najveću prirastnost
(Waobstbumsieistung). Postupak ustanovljivanja zalihe
drvne gromade (die Massenvorraths-Erhaltung) bio je taj, da
se je đolnji promjer svih za gradju sposobnih stabala zajedno
sa korom 3´, dotično 1 m. izinad podsjeka ustanovljivao, dakle
nipošto u stalnoj već u pfomjenljivoj visini iznad zemlje, pošto
se visina podsjeka, kako je poznato, prema debljini debla mienja.


— Promjeri ti opredieljivahu se dobro konstruiranom promjerkom,
i to mjerenjem dvijuh okomito se križajućih promjera,
.duljina debla i sadržina pojedinih stabala pako ocienjene su
stablo po stablo, a drvna gromada goriva pojedinih tvorivnih
stabala proracunana bi na temelju izknstyom pronađjenog postotnog
razmjera iste prema oblikovini, dotično debljevini. Sadržina
tvorivnih stabala proracunana bi na temelju duljine i
srednjeg promjera, kojim se je posljednjim postupkom dobilo
na temelju tuj poduzetih i vise stotina puta obavljenih točnih
mjerenja po raznih krajevih obaranih, ter u odsječke od 3 do
6 stopa razrezanih debala i proracunano uzor deblo. "^
Kod proračunanja sađržine debala ustanovljeni su posebni
„razredi drvne punoće" (Starke-Classen), i to za svakih 5 do
5 palaca, kašnje pako 10 do 10 centimetara razlike u promjeru;
za svaki pojedini takov razred pako ustanovljeno i proracunano
bi odgovarajuće „uzor deblo" (Mittelschaft) posebice. Ovo proračunavanje
sliedilo je dakle na temelju toli valjanih, ter ovdašnjim
prirastnim odnošajem šumskog drveća odgovarajućih i
mnogo puta prokušanih podataka, uslied kojih mislim, da mi
je slobodno uztvrditi: ,da se ne bi bio inaki postupak mogao
obzirom na množtvo predležećih debala takovom sjegurnošću u
obće ni upotriebiti, niti bi se bio dao bolji rezultat postići, i
to tiem manje, što znamo, da je kod mjerenja i; procienjivanja
odabranih pokusnih čestica u obće težko pogoditi i zbilja uzor
čestice sastojine, kao i to, da ćemo zaključujuć s maloga na


* Vidi: DanheloYsky „forstliclie Hilfstafein/´ IL Metrische .\iasg-aBe Essegg
1878.