DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 117 prilično
dobro uzčuvanimi, koja činjenica je tiem povoljnijom,
uzmemo li svu drvnu zalihu zajedno sa gorivnim drvom u
obzir. Obzirom na sam broj i podielenje tvorivnih stabala pako
za sve vrsti drveća moći nam jedino šume br. 1, 2, 3, 5, 6, 7^
8 i 15 uzornimi smatratij akoprem im je ukupna drvna zaliha
po rali u razmjeru prema mnogim inim, manje tvorivnih stabala
izkazujućim šumam, a i medjusobno često vele raznolika,
što treba prije svega raznolikoj starosti kao i stojbinskoj vrstnoći;
osobito pako i uzraštaju ("Wachsraum) ^ što ga pojedina
stabla tamo zapremaju, pripisati. Obzirom na to pako izkazaše
najveće podatke šume br. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16 i 17, što
nam takođjer već i dolnji promjeri njihovih uzor - stabala pokazuju,
ne pako i njihov ukupni prihod na drvu. Opređjelimo
li si još i pod II. a. izkazanu količinu gorivnog drva samih
njihovih stabalnih razreda sa ukupno 5697536 c´ na ukupnoj
površini svih šuma, to odpada po rali samo 689´5 c´, dakle popriečno
samo neznatno 10"/o od ukupne drvne gromade, što je
nedvojbenim dokazom, da se gorivna stabla imadu većinom
smatrati samo manje više potištenim nuzgrednim uzrastom, koji
čini samo u nekih šumah posebne skupove glavnog uzraštaja,
što je i zbilja tako. Kora i gorivo zajedno iznašaju popriečno
35´297f ukupne drvne gromade, što svakako valja kod ustanovljenja
glavne karakteristike šuma u obzir uzeti.


Razjašnjenja ka skrižaljci III. o oinbenicih
kakvo će.


Za moći spoznati te po šumsko gospodarstvo toli važne
činbenike sastojina, valjalo je predočiti za svaki pojedini, već
kod izbrajanja i mjerenja ustanovljeni razred kakvoće po jedno
uzor ili popriečno deblo, pošto nam je samo tim putem bilo najprije
moguće provesti toli razglabanje količine surovine drva
po pojedinih kategorijah vriednosti, koli i opredieliti pravu popriečn-
u cienu za jedinicu surovinske gromade. Poznato bo je,
da se iz hrastova sgotavljaju trgovačke tvorine najraznijih dimenzija
i u raznoliku porabu služeće, kojih tržna ciena obično
raste u istom razmjeru sa đimenzijami. Koli kod cjepke, toli
kod rezke građje treba za najcjenije vrsti i razvrstbine robe^
koje se baš većimi đimenzijami odlikuju, takođjer i stabla jačih
promjera, nego li za srednju i malu robu; jačemu deblu pri