DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 118 -^
pada dakle velika važnost toli obzirom na drvo, koli i financijalno
gospodarstvo*, a bndiić da je svako deblo sastavljeno
iz više dielova raznolikih promjera, nedvojbeno sliedi, da je
svakoj tih česti unutar stanovitih granica druga vriednoća.
Obzirom na svrhu podataka o tih uzor-stablih sbrojene su sve
procienjene duljine debala, sve odnosne visine (Messpunktshöhen),
zajedno s korom mjereni promjeri, kao i sve po razredih punoće
proracvmane stabaltie jedrine svake pojedine šume, a taj
se je sbroj onda opet pođielio sa brojem stabala. Tako dobiveni
podatci su osim onih tek samo približno točnih, iz sadržine
i popriečne duljine resultiranih popriečnih punoća (Mittenstärke)
arithmetično točni, svi skupa pako podpunoma odgovaraju
praktičnim svrham , naime drvno - gospodarskim kombinacijam
(holzv^irtschaftliche Combinationen), kao i raztavijanju
surovine u pojedine kategorije vriednosti. Promjeri uzor-stabala
mogu nam nadalje služiti takodjer i za proračunavanje „brojeva
sklobivosti" ili „stabalne udaljenosti" šumom (Abstandszahl)
gospodujućih divnih razreda, kojih ustanovljenje je za sva gorivna
stabla, kao i konačno sjedinjenje svih tvorivnih debala
u jedno uzor-stablo za svaku šumu potrebnom sliedicom. Tegotno
skupljanje i sastavljanje tih podataka potvrdjuje tek samo
tvrdnju kao i izkustvo o željenom a i shodnom progalenju
(Lichtstellen) šuma i uspjehu njihovog prirasta, kao što bitno
olakšava oznaku i točnije ograničenje mjera proriedjivanja, koje
progalom postići želimo, il možda jur već i postigosmo, imajuć
uz to i za procjenu inakih sličnih i jednakih sastojina osobitu
vriednost.


Ukupnu visinu uzornih stabala nismo ustanovljivalij pošto
nam ne bje u tom slučaju iztraživanja do ustanovljenja faktora
0 prirastu. Uz to mi se činjaše suvišnim i ustanovljivanje u*
kupne visine (Scheitelhöhe), pošto je ista uz odgovarajući samotni
porast stabala na tom tlu i pod tim podnebjem postigla
u obće maksimum, poznat za hrast, više u sklopu uzrasla pako
ili ćak možda i zastrta stabla, nu koja su ipak obzirom na


* Vidi: z\. Danlielovsky 1. Abliaiidlung über die Technik des Holzwaaren-
Gewerbe?. 1873. Wien. Faesy & Fricfc,
2. Studie über die Produktion franz. Fassdauben 18V6. Septemberheft.
Oesterr. ßionatrichrift für Forstwesen.
B. l>as „ft des Weiserprozentes." 1880. JuUheft, Oeyt. Monatsch. f. Forstwesen.