DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

~ 119 —


količinu promjera biti mogla u;^or-stablom, a i jesu, zaosta.se
možda samo zbog te zasjene u porastu u visinu, koja se činjenica
može medjutim goj^^njem Rurae znatno umanjiti, a konstatovanje
uzroka podržanja u priraštenju stabalja u visinu moglo
bi služiti tek samo za podkriepljenje već stečenog izkustva u
poznatih primjerih, da je i u „tvorivnih šumah^´ stanovita pro-
gala i samotnost stabalja umjestna. :


Spomenuti bi nam samo bilo još i to, da je porast u vis
u ovih hrasticih već odavna prestao, pak da nahadjasmo u gospodujućih
jačih deblovnih razredih običnu visinu, izraženu sa
30 do 40 metara duljine.


Razjašnjenja križaljci IV. o.faktorih sastojinske
gustoće i križaljci V. o uspjehu priraštaja.


Početkom pripomenute, na šume br. 10, 16 i 17 se ođnošeće
iznimke, temelje se na sliedećih momentih:


Br. 10. Iz ove se je šume oko godine 1830. pa do 1836.
succesivno prebiranjem povadilo do 357o brašća, koji su se
hrastovi malo ne izkljucivo na tad cjeno brodovno stupovje
(Schiffsbaupfosten) uporabili, odkle možemo pravom zaključiti,
da su rečeni hrastovi bili jedni od ^ajljep^^ih, ako i ne oni od
najjačih razreda drvne punoće. Posljedice te prilično znatne
progale sastojina pokazaše se po svoj prilici u ojačanju (odeb-
Ijanju) preostalih hrastova, na što nas takodjer upućuju odnosni
izkazi stupca „popriečnih debala" : Mittelstämme). Daljnja
posljedica te progale bijaše znatno ojačanje prizemnog nuzgrednog
stabalja u sastojini, kojeg drvna gromada po rali iznaša
do 560 kub. stopa, pa buduć nedoraslo, još stoji, niti se
nije u skrižaljci II. izkazanoj drvnoj zalihi pribrojilo. Moći nam
je nadalje tu šumu prispodobiti i s onom pod brojem 11 spomenutom,
koja š njom neposredno medjaši, imajuć uz to s ovom
toli isto tlo, koli i položaj. Sbrojimo li pako jur prije posječenu
tu hrastovinu od 35% zajedno sa još postojećom, za onda nuzgrednom,
sad pako glavnom sastojinom, to bi ukupna drvna
gromada; po rali iznašala 7. 674 kub. stopa, koji iznos i zbilja
prilično odgovara onomu šume br. 11.


Br. 16. leži tik rieke, obuhvaćajuć uz to više k površini
pribrojenih, no inače pustih nizina, koje kakovih 2ö7o ukupne
površine zapremaju. Eazdielimo li pako izkazane drvne gro