DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 120 —


made samo na zbilja ošumljenu površinu od 246.505 rali, to
nam odpada po ral 4891 kubična stopa, koju neznatnu zalihu
treba pripisati stranom visokoj starosti sastojine, a stranom i
štetonosnomu uplivu velikih i dugotrajnih poplava na uspjeyanje
šume.


Br. 17, koja šuma neposredno sa prijašnjom medjaši, zahtieva
takodjer s istih razloga umanjenje izkazanog površja
šumskog za kojih 20% , po čem bi na preostalih 696.746 rali
odpalo po prilici 5585 kub. stopa drva na svaku ral šume. Ta
je šuma međjutim manje podvrgnuta poplavi od prijašnje, ali
zato opet sadržava dvie oveće čestice slabije stojbine s nepropustnom
podlogom, kojih riedki porast i zločest priraštaj umanjuje
popriečnu količinu inače dobre i liepog uzraštaja sastojine,
tako da bi se ća i s onom pod br. 9 spomenutom prispodobiti
mogla.


U istoj se nadalje šumi nalazi i razmjerno velik broj bukovih
stabala, kako i u br. 9, kojih jedrina znatno zaostaje za
onom hrastova, što mora bez dvojbe takodjer umanjiti količinu
drvne gromade po rali.


Prema tim izpravkom površine šuma br. 16 i 17 mienjaju
se takodjer i podatci i faktori izkazani u Lj II., III., IV. i V.
kako to tamo i zbilja označišmo.


Podatci izkazani u IV. i V. za sve šume služe nam za
obogaćenje izkustya o proizvodnoj snagi sastojina naravnim
načinom uzraslih šuma bez čovječjeg upliva; o gospodarskih
efektih i momentih, pa izpitujući ove spoznajemo one činjenice,
koje obećaju inake i bolje uspjehe u gospodarstvu. One nam
pružaju nadalje pomoćno sredstvo za one slučajeve, kad nam
valja drvnu zalihu i vriednost sličnih šuma na brzo približnom
točnošću ustanoviti, kakovo nam je primjerice stupac „osnov^
niče" (Standseite) kod skrižaljke IV, — Velevažni faktori stojbinske
snage i s ovimi u savezu stojeći faktori progale u stupcu
„razmak stabalja" (Abstandszahl) služe nam pako za prispodabljanje
godišnjih uspjeha porasta samih tvorivnih hrastova,
nu te se brojevne vriednosti mogu međjutim samo u. savezu sa
stojbinskimi vrstnoćami ocieniti.


Polazeć s gledišta, da samo premoćna tvorivna stabla u
šumi uplivišu na mjerodavne „brojeve razmaka" stabalja, uzamši
nadalje obzir na potežkoće, koje bi bile nastale, kad bismo bili