DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

122 —


Cd šuma


-Q ^~^eo^^c^o^<^i^<^^r-^


Yrstnocii tia


^mA pfPđt H^i» ^-* ** f-fc p*^ ^»" ^´^ I— ^—´


Starost


COfifS H^ OC O´


O © 00 —^"I <(
O^ Ol OT h-1 CO OD 0^ OT Ot Ol —T CO Ol O 0"< O^´ Oi --^ Za-storina stabla


-j r. o :»


OL´ CT fc:^ O OD >L- .Jl


Broj razmaka sta


O ^J o:) -^ IT´ o ´-> T~^ 5i CO "-i O 00 O- iX- Oi Ol tto


1—l 1—L. j—1. 1—l H-^ ^_L ^-^ M. »—^ ^ W. k-^


o !~^ t*^ r
6> w Č Godišnji prirast


CO
O OC´ .^ ix MO *


f 1II 2, 111


o<


o o o o o o o o o o o


T^ to CT K>


-y: fii


ZJ-! ´X <7i iP-l-;5 ´--Ol


´


CC -1 c tc O; tj:-r:/J C/I -J f;::


a^ .-Ji .-/)


C-. ci cc ^´ cc o o .-^


ro-JX-cocot^bi^aoocoMocc


~a 7?- to ?-t— O OJ o


OJ CG t-t -^ D! O CO


Co tO tO h-*- I—i l o tC´ ENC´ K>-t>i.´ ^P-rC´ j—L OC- O J I4^ isiJ td >-´ -^ OCrf^ OD if-Ä 00 CO p p ^´1 p i—^ ^-´ tst/ O stabala i>


i:0 .!W CO CT; ´DO ^ O´
^;> M b3 CW !>3 to ti´ 63 l^S to Li´ 0. .sa korom na I .


COCOftOOC»a:´^CO´<30´C^


njjestn odnosnel ?^


OÜ os V^i ~J w ^


. visine


K^-^-aOorf^ff^Of-OCC-^] m --i .-Ti -q -3 "r^ o


-:


--1


. 0< CT´^^OiGO^j^OiCO^k^O 0"< C^ CJ3 o ^ r~^ l:^ Ukupna drvna 1 __


-a ´iD CecTi^OOCOOOC^ rr: -J 00 h|ix oo f4^ CO
H-L cc ^ -a O´ to -<] ^ 00 o o
Ol zaliha po, r:ili


i r^ p


~a iC» -^ ti o ´--1 C´ aj k; CTL U f-i5 CO -´ O) >f^

^ *T; ´-Ö "Tj M. CO´ o;» vf^ l_L to
C Q O O *


B o


o 7 = ~ ;:; N N
i^. t;^ ir, ^ N IS N


ep p_ CD ^ O O O o o


o" =3 o = ´^ 7 T


—-Q ^--^ O iyj< iX- ,V_": r/D.


:d s^ ^ ;rl- ^-=; c2 p c:


L3 ^i´^t^BB B S


K


1—1 (-H p p


< s.< ^.^ ^ ^ 5^


M< 1^ cA: ^ ´ li li i k_( l—l
r^- ^ . ^—1 J_-( HH !=:


«3 CT-=! ^ S »7=! ´


o


=--o


O i—I


t;:i


flO rn
PT PT


CD t»;


li"


<1 §5


^


"-I


;2 ;3


UJ


O r)


n-. 0-.


l-i-
l-i-
E3 P


CD


a>