DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 123 —


likuje se samo svojom hrastovom tvoriynom sastojinom (Eichen-
Verkholzbestand)^ nu uz to sadržaje još i toliko tvorivnih stabala
inih vrsti drveća, da joj pravom možemo označiti stojbinu
dobrom, tako da ne bi ni ta suma zaostala za inimi iste stojbinske
vrstnoće, kad bi nam pošlo za rukom, ob^viv veo sadnju
žira, sadanju zastorinu bukve u prilog hrasta umanjiti j medju
šumami II. stojbinske vrstnoće nije br. 10 usiied jur spomenutih
dogodjaja za prispodabljanje sposobna. Br. 5 spomenuta
je takodjer samo obzirom na hrastove joj sastojine, akoprem
zaslužuje osobitu pozornost obzirom na izkazanu drvnu gromadu
po rali, pak bi se mogla pod uvjeti, kako no ih jur već
kod br. 6 iztaknusmo, domaći na najbolju stojbinu.


Hazlog, s kojega nalazimo u šumi br. 4. za hrastove zastorinu
od 79´24: n hvati, biti će možda jednoć burom prouzrokovani
kvar, akoprem tomu (barem dosada) ne ima sjegurnih
dokaza. Spomena vriedan je nadalje još i znatni stabalni promjer
tamošnjih hrastova, koji je promjer posljedica prekidanog
sklopa, usiied kojega su pojedina stablaj imajuć više svjetla,
zadobila jaci prirast, akoprem se tiem ne nadoknađjuje sva ona
gromada, koja usiied riedkosti sastojine po rali manjka. Sume
br. 8, 7j 9 i 11 smatraju se obzirom na stojbinsku vrstnocu
uzor-šumami, medj kojimi je i opet br. 11 najbolja, kako se to
može razabrati iz brojeva stupaca e, f, h i h u skrižaljci. Ista
imadjahu i tvorivne hrastovine manje po rali od one br. 8, nu
jakost promjera stabalja povisuje im zaoto i opet tehničku vriednost,
akoprem se čini, da broj razmaka stabalja govori u prilog
šumi br. 8.


Šumi br. 11. su obzirom na izkaze stupaca e; f^ hi h najbliže
šume br. 9 i 7, pak bi valjalo samo obzirom na br. 9.
još spomenuti to, da se u istoj osim hrastovih i inih vrsti drveća
nahadjaju tvorivna stabla u većini.


Medju šumami III. stojbinske vrstnoće pripada svojstvo
uzornosti skupnim brojevom 13 i 14, koje šume medjaše; njim
približuje se doduše donekle i šuma br. 12, ali se u toliko od
ovih razlikuje, što je za 12 godina starija, pak usiied toga stoje
u njoj i stabla u većem razmaku, a i razlika u promjerih stabala
je znatnija.


Šume br. 17 i 16 izkazuju liepe promjere uz primjereni
razmak stabalja, inaće im se pako baš hrastovi ničim ne odlikuju.