DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 124 —
Neriešenom zadaćom šumarstva ostaje, da kod dojdućeg


pomladjivanja uznastoji podpuniji uzrast uzgojiti, koji bi bez


dvojbe bio sposoban toli financijalno, koli tehnicko-gospodarski


uspjeh šuma znatno popraviti.


Suma br. 15 spada jedina izmeđju svih tuj spomenutih
sastojina IV. stojbinskoj vrstnoći^ akoprem, bar za sada, još ne
imamo dovoljno dokaza: da li je i zbilja oveći razmak stabalja
te šume bio tek posljedicom lošije stojbine (?); u tom bi nam
slučaju ta šuma mogla za sve dvojbene stojbinske vrstnoće IV.
razi*eda predočiti minimum porasta, koji smijemo, ne ima li umjetnog
uzgajanja šume, jedino od uticanja naravi izcekivati. Ako
konačno još uzmemo poznatu činjenicu u obzir, po kojoj sliedi.
da broj razmaka stabalja šume br. 10. iznaša za sva tvorivna
stabla 22´17j skupiv i šume br. 13 i 14 u jedno, prihvatimo
li i stegnutim površinam u šumah 16 i 17 odgovarajuće brojeve,
pak uzmemo li nadalje u svrhu prispodobe i one u izkazu


IV. za sva tvorivna stabla proracunane brojeve razmaka u obzir,
to ćemo viditi, da iznaša za brojeve razmaka stabalja:
minimum maksimnm
^ . za I. stojbinsku vrstnoću 17-16 21-16
II 16-63 22-17
TTT 18-08. 19-50
I V 20-88,
a kod uzor-šuma samih dobijemo :


B. za I. stojbinsku vrstnoću 17-81 17-82
II 16-63 18-87


III 18-08


IV 20-88.


Ako li konačno uzmemo u obzir te brojeve samo za stariju
uzor-šumu, to dobijemo:


G. za I. st. vrst. br. razmaka stabalja 17-82 uz 49-44L]´´´zast.
n . ,„ ..„. ´li„
„11 ." ,,ii 18-97´„ 54*92 ,;. „
J7 n 11


III. 18*08 „ 56-22 „
V li 11 11


n n


57 IV. 11 11 )i 11 20-88´ „ 50-52 „


11


Pod C spomenuti izkustvom u veliko dobiveni cinbenici
mogu nam služiti, a da ne uzmemo obzira na sadanje stanje
omh Suma svih tih stojbinskih vrstnoća, koje se sada razlikuju
od spomenutih uzor-šuma, (ako li se samo sjetimo, da će biižni
šumu,uzgojivajući šumar moći svakako za buduće i stanje lo