DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 12B -iijih
šuma bar tim za sada uzorom služeoim istovjetnikom ravno
urediti), kao mjera progale naravju uastalih šuma, koje želimo
postići, kao i za mjeru one popriečne dobe sastojinaj u kojoj
mogu 8ume obzirom na sađanju im vriednost i tržne odno.^aje
najbolju tehničku kao i financijalnu sjecivnost postignuti, imajući
vazda pred očima mogućnost i nastojanje promišljenim
oprezom vodjenom progalnom sječom, kao i provedbom možebitnih
inih mogućnih uspjevanje šume pospješujućih mjera, postići
u najkraće doba ono, što je do sada narav sama u rnnogo
dulje doba proizvela.


Pripomenak 0 lugarskom osoblju^


kao prilog članku „0 zaštiti šume i lova" ti hrvat. šum. koledaru za godinu
1881, osobitiia obzirom na lugare urbarsko-občinskih šuma.


Dužnosti i prava lugarskoga osoblja, kao i tumačenje rieči
„lugar" kao javne straže, pa i ini njegov djelokrug bilo bi suvišno
ovdje napominjati, pošto je sve to potanje izcrpljeno u
našem ovogodišnjem šum. koledaru pod naslovom „zaštita šume
i lova^" nu preduzeo sam si u kratko ocrtati postupak sa lugarskim
osobljem urb. obćinskih šuma kod prijave i tužbe šumskoga
kvaraj kod uživanja obćinskih šuma, kod poÄumljivanja
i kod inih na gospodarenje uplivajućih okolnosti.


Kod prijave i tužbe šumskoga kvara bilo bi još nadovezati,
da je svakomu lugaru potrebna tako zvana službena
knjiga; prikladan za to bio bi šumski koledar sa 18 tabaka
čistog papira, u kojem nalaze lugari pouku pod gore spomenutim
naslovom, pa im se uza to može ii kratko i ovakav nacrt
upisati za bolje orijentiranje u službi.


Lugari dužni su svako oštećenje šumskoga posjeda odnosno
i proizvoda u svoje službene knjige onim redom ubilježiti,
kako ih u sbiljnosti zatekoše. Polito je od osobite važnosti,
da lugar sam zateče pri činu štetocinitelja, to im se nalaže,
da što vise i revnije obilaze i čuvaju šumsko dobro. Vrieme
ili rok, u kom imadu lugari tako zabilježene štete, zločine,
kradje ili smetanja posjeda prijavljivati, neka je n. p. svakog


1. dana sljedećeg mjeseca. Ovakove prijave imadu lugari obav