DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

^ - 128 —


bi sadržavati broj puSanstva, broj kuća dotične čuvarije, selištnu
veličinu, broj pasuće rogate marve, broj konja i ovaca,
broj krmadi za žirenje, te broj Ijetnib i zimnib ognjišta. pa bi
od slučaja do slučaja u tom pogledu mogli svojim predpostay-
Ijenim pripomoći sastavljanju gospodarskih osnova posve točnimi
podatci.


Izim gore spomenutih točaka obćenita opisa imali bi takovi
lugari točno si bilježiti, u kakovom razmjerju postoje šumska
uživanja šuma. pripadajućih plemićkim obćinam.


Osobita lugareva pazka ima biti jošte i ta, da se ođkazana
drva ovlaštenikom po ustanovi §. 38. uvodno spomenute
privremene naredbe u propisanom vremenu iz šume izvezu, jer
bi tiem mogla šuma i u pogledu valjanog pomladjivanja stetovati.


Tendencija bijaše mi ovime izraziti želju te upozoriti sve
one gospodu kot. šumare, koji to možda jos učinili nisu da u tom
pogledu upućuju svoje lugarsko osoblje, te im bude možno na takav
način već jednom šumske kotare u red staviti, što se žali bože
nije uz svu prieku potrebu za preprieČenje toli užasnog haračenja
obć. šuma još do danas kod nas učinilo. Slapničar»


0 preinaci zakona o lovu.


(Zak. 6i. XVIII. ex 1870).


Svaki ljubitelj lova, razmatrajući pobliže obilje šuma, bujne
poljane i ravnice i divnu prirodu čitave Hrvatske, razmišljao
je već često ob uzrocih: zašto je lovstvo kod nas tako nesavršeno?
zašto nam plemenite divljači sve to više nestaje, naprotiv
škodljiva zvjerad u nekih stranah očevidno umnožava?


Izuzev neka vlastelinstva kod nas u Hrvatskoj, do najnovije
doba malo se je tko brinuo za obranu i gojitbn koristne
đivljadi.


To prinnka napokon prijatelje lova, da za promjenu i bo-
Ijak lovačkih naših odno^aja svoju reknu; u šumarskom našem
listu bilo je već vi^e članaka pisano ob utamanjivanju škodljive
zvjeradi, a u svezku prvom ove godine označio je pisac Članka
„popis zvjeradi i divljači u Hrvatskoj i Slavoniji koncem gogine
1880." šaljivim i satiričnim načinom, nu poznavajući dobro
okolnosti, tužne naše lovne ođnošaje. I u Narodnih Novinah