DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 129 ^
u br. 39, 50, 52 ove god. iztaknute su želje, da se lovni zakon
od god. 1870. nadopuni i shodnijimi ustanovami preinaci.


Desetgodišnje izkustvo osvjedočilo je lovce, da se unatoč
toga zakona i uredbi lova đivljad nije ba^ znatno umnožala,
dapače u nekih stranah je imade manje nego onda, kada je
svaki slobodno lovio.


Ne gledeć na neke neshodne ustanove lovnoga zakona,
koje ćemo kasnije istaknuti, on se u cielom nije točno vršio, a
naskoro iza njega uvedenim zakonom o porezu na lov i lovne
puške uzeta je mnogomu seljanu vani mogućnost, da utamani
škodljivu zvjerad, koja u blizini sela boravi i koja mvi cesto na
očigled navaljuje na domaću perad i živinu.


Nagrade za ustrieljenu zvjerad ne podieljuju se kod naših
žup. dotiSnim lovcem već vise od 10 godina, hajke se pako
rieđko organiziraju, i to ne vode se svagdje baš sustavno i uredjeno
po pravilih lovstva, sto najbolje vidimo iz rezultata zaključena
pogona. Uz te nepovoljne činjenice nije čudo, da se u
razprostranjenih i velikih naših šumah ostaloj plemenitoj div-
Ijadi, dapače i gospodarstvu škodljiva i opasna zvjerad rada
zadržava i sigurno dalje plodi i umnožava.


Ü zemljak, obilujućih raznom divljači, kao n, pr. Ceskoj
i nekih stranah Njemačke, jest opasna zvjerad veoma riedka,
u pojedinih pokrajinah posve izkorjenjena, ili ako se i gdje pojavi,
to se sistematično proganja i tamani. Koliko imadu od
nas ove zemlje nepovoljniji položaj, i koliko oštrije i studenije
vlada tamo podneblje, pa ipak umnaža se ondje za čudo, dakako
uz davnu već njegu, koristna divljad. I dok se kod nas
po čitavoj zemlji i po svih obćinah ne bude uspješno tamanila
zvjerad, dotle ne gojimo niti nade, da će nam se lovstvo dići
i usavršiti. Preinakom lovnoga zakona od god. 1870., kako je
to predloženo i u prije napomenutih dopisih u N. Nov. .popravili
bi se u mnogom i na bolje okrenuli lovni naši odnošaji.
Nu kod sastavljanja ustanova i naredaba o lovu valja se osobito
obazirati na klimaticne odnopaje dotične zemlje, prema kojim
će pojedina divljad prije ili kasnije se pariti, bolje ili sporije
se razplodjivati, dakle valja paziti na okolnosti, po kojih
će se opređieljivati vrieme lovostaje za pojedinu divljad.


Da se na tu okolnost kod sastavljanja rečenoga zakona
nije uzeo osobiti obzi7^ vidimo odatle, što je kod nas za zečeve