DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 130 —
opredieljena lovostaja od 1. veljače do 1. kolovoza, a u mjesecu
kolovozu smiju se već po volji strieljati, dakle u vrieme,
kad se jošte jako pare i legu.


Ima iznimno blagih zima, gdje se zečevi i u siecnju pare,
nu to je manje više riedkost, a mlada im od opet nadošavše
zime i trajnih kiša poginu, ali se pravilno može uzeti, da treće
ili četvrto leglo starije zečice pada u mjesecu kolovozu.


Koliko se pako grieši prema lovstvu i gojitbi divljadi,
ako se već u mjesecu kolovozu sa psi (kopovi) naganjaju z;ecevi
i strieljaju bređje zečice, a nedorasli mladi hvataju i raztrgaju,
priznati će svatko rado, a najtužnije osjeća to pravi
lovac, komu nije stalo samo do strieljanja i ubijanja, nego i
do gojitbe divljadi.


Stoga bi se u lovnom zakonu morala ustanoviti lovostaja
na zečeve od 1. veljače do 1. rujna^ a sa psi kopovi morao bi
se strogo lov zabraniti bar do 15. rujna. -


Za srne opredieljuje lovni zakon lovostaju od 6. siečnja
do 1. listopada. Ova ustanova mogla bi se tako promieniti, da
se lovostaja na srne protegne od 6. siečpja do 1. rujna; primjetiti
mije, da se i u vrieme lova imadu strieljati samo srnjaci,
a srne valjalo bi u svako doba štediti gledom na njiliovo slabije
razplodjivanje i u.mnažanje, i gledom na dugo vrieme bredjosti.
Samo u takovih lovistih, koja obiluju srnami, i gdje imade
starih, koje se vise ne plode, .smiju se takove strieljati. Za naše
pako ođnosaje ne bi pristao nikako uz predlog, da se srnjaci
izim dobe parenja kroz čitavu godinu strieljaju, ili da se što
kraća za nje opredieljuje lovostaja, jer bi setu porodile mnoge
zloporabe; malo imade lovaca, koji će srnjaka u biegu razlučiti
od srne, osobito pako spoznati ga posije gubitka rogovlja, gdje
postoje velike nepravilnosti, i napokon što je ta divljađ, prem
poznata po svoj domovini, svagdje zastupana samo u veoma
umjerenom, broju, i što je lov od L rujna do 6. siečnja dovoljan,
da se potuku srnjaci ondje, gdje bi ih slučajno i odviše bilo.


Bto se divlje ´peradi tiče, ustanovljuje lovni zak. po §. 18.:
na divlju perad zabranjuje se lov, (izim ptica selica i grabilica)
od 1. ožujka do 15. kolovoza. Kod nas n.Hrvatskoj i Slavoniji
je br-´z dvojbe lov na divlju perad joSte najizdašniji, pa pošto
zakon uzima tu vrst divljadi kolektivno, te takodjer za nju,
opredieljuje jednaku lovostaju, izu^am ptica selica i grabilica,