DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 28     <-- 28 -->        PDF

- 132


njemaSkoga poslanika baruna Keudella u Rimu molbu, da so
na dotionom mjestu takodjer svojski zauzme za obranu tih neđtižnili
ptica.*


Mnoge vrsti pataka, koje se kod nas vidjevaju, gnjezde
po velikik barah i ritovik u Hrvatskoj i Slavoniji i legu se
tuđe svake godine u stotine hiljada. Patke se imadu ovdje
smatrati kao stalne ptice, i ako se samo za kratko vrieme na
koju milju odaljuju, kad zamrznu bare, a kasnije se opet natrag
vraćaju, to se mogu u tih predjelih, gdje se samo časovito pojavljuju,
smatrati kao skitalice, nipošto pako kao redovite i
prave selice. 0 njih ne kaže pobliže lovni izakon ništa, prem
je to naša najobćenitija i najobilatija lovna divljađ, osobito
pako u Slavoniji. Lovostaja, koja se nije ti svih krajevih za
nje jednako obdržavala, nu najviše ipak u smislu §. 18. toga
lov. zak. na nje protezala od 1. ožujka do 15, kolovoza, mogla
bi se tako urediti; na patke zabranjuje se lov od 1. ožujka do


15. srpnja.
Čitateljem biti će znano, da se kod nas već drugom polovicom
srpnja na te mlade poletarce iispješan lov lovi, a stare
već ne sjede na gnjezdih. Strogom ustanovom imalo bi se zabraniti
sabiranje patčih jaja po barah i stavljanju mreža u
mjesecu ožujku, kad se već pare.


Dopisnik iz Siska u br. 50. „Nar. Nov.´^ naveo je takodjer
neke veoma dobre izpravke lov. zakona. Tako se posve š njim
slažem, da se §. 21., kojim se ustanovljuje: „Za zvjeradi, nastrieljenom
u vlastitom lovištu, a preskočivšom u tudje lovište,
ne hernije se u potjeru ići, jer ona pripada ovlašteniku onoga
lovišta, u koje se je povukla,´^ nadopuni jošte slieđećim: „II
vlastitom lovištu nastrieljena, nu na susjednom lovištu za izvjestno
ili na oćigled lovca poginula divljađ pripada onomu,
koji ju je ubio."


Ako se to izriono zakonom ne ustanovi, mogle bi se medju
medjaši lovi-sta poroditi ružne svadje i prepirke, ili bi, da lovac
pusti na susjednom lovištu poginulu životinju ne smijuć po nju
ići, propala ista bez svake koristi. Isto je tako umjestno, da se
ukine §. 29., kojim se zabranjuje obdržavati hajke po nedjeljah,
gdje upravo imade seljak najviše vremena i prilike, da prisu


* Vidi: lllustrirte Jagd-Zeitnag. Wien 10. März 1881.