DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 133 stvuje
tomu lovu. Što se opet tiče obć iajkaj morao bi u tom
obziru vladati strogi red, te bi se zakonom moralo ustanoviti:
Obćine imadu odmah drilgi dan odrediti hajku, cim im je dojavljeno,
da su se kurjaci pojavili, ili ma kakovu štetu počinili;
vodjenje hajke ima se povjeriti najiskusnijemu lovcu onoga
kraja, a u slučaju da se ne bi obć. hajkaši htjeli pokoravati
lovnim odredbam, i ne imajuć dovoljnoga razloga ne bi htjeli
ni hajki prisustvovati, morali bi se kazniti primjerenom globom
ili kaznom zatvora.


U obće morali bi se svi prekršaji proti lovnom zakonu
kod dotičnih sudova brzo i strogo riešavati, jer će se tada svatko
više pokoravati lovnim ustanovam i naredbam, — a boljom
provedbom i izvršivanjem zakona morati će okrenuti na bolje
naši lovni odnošaji.


Prijatelji lova! do Vas je, da načinite shodne predloge u
pogledu promjene lovnoga zakona j a što skorija promjena je
neobhodno potrebna, ne ćemo li, da nam što prije ponestaje koristne
divljadi. Vlad. Kiseljak.


Još nešta o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom
osoblju 1 strukovnoj mu naobrazbi.


Da je dobro uredjeno i odgovarajuće šumarsko čuvarsko
osoblje bitnom polugom svakog uredjenog šumskog gospodarstva,
već je odavno dokazana istina; sama služba lugarskog i
šumarsko-ouvarskog osoblja pako po sebi takove je naravi, da
se u obće točno ocieniti ne dade. Lugar, koji si je svjestan
svoje službe, služi u svako doba: bila noć ili dan, svetak il
petak, uviek valja da lugara nadje na svom mjestu t. j . u njegovoj
siezi. Zato , nije niti svatko za tu službu sposoban, uz
stanoviti stepen inteligencije i naobrazbe zahtieva se u lugara
čvrst, celican i skroz i skroz pošten značaj, dobro oko, zdrav
sluh i čilo zdravlje u obće. Važnost lugarskog osoblja još je
znamenitija bez dvojbe tamo, gdje je malo šumarsko-upravnih
činovnikaj a srezi velike, tu bo čekaju lugara uz službu čuvarsku
i lovnu još i ini ne manje važni poslovi i zadaće, —
a koliko imade šuma; gdje mora lugar kroz veći dio godine u
svem i svacem zastupati gosp. šumara, koji je ili inače poslovi
u uredu i upravi zabavljen ili pako i koječim drugim zaprieeen