DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 139 —


ni sam gospodiii predlagatelj, po6eo provadjati. Spomonub to
naročito stoga, ne bi li možda za buduće barem koga potaknuo,
da se odazove, jer valja uzeti naum, da štogod budemo na
tom poljvi sijali, da ćemo i žeti. Na veliku potrebu i važnost
valjanog lugarskog kao i šumarsko - cuvarskog osoblja u nas
upozorio je bio već g. 1840. naš .neumrli Nestor brvatskih šumara
j za onda obilazitelj šuma u brodskoj pukovniji, Franjo
Sporer, nastojeć bar donekle nestašici toj doskoöiti izdanjem
svog vrstnog djela u tri svezka: „Das Forstwesen in der k. k.
österreicbiscben Militärgrenze oder vollständiges Forstlehrbuch
für das Militär - G-renzforstschutxpersonale und die hiezu aspirirenden
Feld- und Verwaltungs-Cbargen, mit besonderem Bückblicke
aller dem Militär-Grenz-Forstpersonale vorkommenden
Dienstes-Obliegenheiten." Isti cilj želio je Šporer postići takodjer
i kasnije g. 1849. izdanjem svog djelca: „Mali šumarski
katekizam ili razgled svega onoga, što šumar, komu je o podpunom
izpunjenju dužnosti njegova zvanja stalo j neobhodno
znati mora", sa pitanjem i odgovorom. Sličnu svrhu kao da je
imao pred očima i naš nezaboravni preporoditelj hrvatskoga
šumarskoga di^užtva, pokojni nadšumar Yiadoj Köröskenji,
kadno je g. 1873. izdao bio svoje ,,obće šumarstvo za samouke
i za one, koji se žele izpitu lugarstva i pomoćnoga šumarstva
podvrći itd.", a napokon nastojao je postići isti cilj g. Franjo
Čordašić izdanjem poznatog djela „šumarski poucnik." Nu djela
ova ne odgovaraju u cielosti svim zahtjevom današnje dobe,
akoprem su mogla u prvi mah za nuždu posve zadovoljiti, i
inače bila posve dobra. Viditi je pako ^ mislim, dosta jasno iz
svega toga, koliku važnost su naši hrvatski šumari u svako
doba podavali koli valjanomu lugarskomu osoblju, toli i mogućnosti
njihove naobrazbe. Buduć nas pako još i dan danas
ista bol, ako možda i ne u istoj mjeri, bije, to držim, da je
baš dužnost svakoga svjestnoga šumara, da nastoji po mogućnosti
i sposobnostim koju tu doprinieti k riešenju zadaće o
naobrazbi našeg lugarskog kao i šumarsko-cuvarskog osoblja u
obće, pa stoga zakljucujuć ove redke izcekujem, da će se i ostali
moji drugovi možda na uhar stvari latiti pera i razglabanja
tog baš velevažnog pitanja u nas, koji imamo u samoj Hrvatskoj
i Slavoniji sa Krajinom 550 do 600 lugara, dotično čuvara
šume, a trebati ćemo ih zbilja do mala možda skoro još jedan