DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 36     <-- 36 -->        PDF

„140


put toliko. Sjetimo se one stare istine, što ju je netko spo.
menuo u 7. svezku lista „Centralblatt fur das gesammte Forstwesen"
za g. 1880. na strani 304., veleć: „Ein,gut geschultes
Forstschutzpersonal ist bekanntlich überall von unschätzbarem
Werthe, besonders aber dort, wo vermöge der Verhältnisse den
Forstbezirken verhältnissmässig grosse Flächen zugewiesen
werden müssen, wo also das Schutzpersonal die Stütze des
Betriebes darstellt!"


K pošumljenju Krasa.


Pise Dragutin Nanieini, protustavnik imovne obćine u Otoöcu.


U „Narodnih Novinah" bio je pred neko doba (početak
studena m. g.) dopis iz primorja, u kom se medju ostalim spomenulo,
„da pošumljenje Krasa napreduje." — Ova viest dala
je povoda, te je netko u jednom broju „Slobode´^ nanizao bio
neke opazke, koje svakako zaslužuju, da se. na nje obazremo..
Pisac naime želi, da bi kr, hryat.-slav. vlada, kao i c. kr. glayno
zapovjedničtvo slalo na Kras mlade izučene šumare, koji bi se
imali kod nadzornika za pošumljenje Krasa vježbati u tom poslu,
da im budući rad bude cim uspješniji. Vježbenici ti da bi imali
biti rodom Hrvati, a po mogućnosti sami Primorci.


To mi eto dade povoda, da se tuj tim pređlogom malo
pozabavim, te da izpitam, bi li provedba toga pređloga u tom.
obliku takodjer i vodila žudjenom cilju. Zaključak tih mojih
razmatranja hoću da sada tu objelodanim, akoprem znam, da
sad nije u nas doba predlaganja, gdje je Hrvatsku pritisla svaka
moguća nevolja i od svuda, ali zato se ipak i uza sve to ne
mogu uzdržati, a da ne objelodanim ono, što mislim ob ovom
po primorje velevažnom pitanju. Ne poriguć u cielosti shodnost
spomenutomu predlogu, ipak mi se za sada čini preranim, — ne
velim neshodnim — jer dvojim, da je uzgoj šume na našem
Krasu već u toliko uspio, da bi trebalo više ljudi namjestiti.


Nu pošto je ipak u obijuh vlada, a navlastito u krajiške,
opaziti živu voli´a, da se šuma na Krasu podigne, to će dakako
morati nastati i doskora vrieme, kad se bude izpunilo ono proricanje
spomenutog pisca, „da će na Krasu trebati više umnih
sila od jedne,"