DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-^ 142 —


pa je naravna stvar, da pojedinac čovjek u tom kratkotn vremenu
nije kadar čudesa stvarati. Nadalje se do sada šuma na
Krasu najmanjim dielom i zbilja uzgaja pomladbom, t. j . onim
načinom, po kojem bi se sadile i presadjivale mlade biljke, već
se Sitav rad sastoji najvećim dielom u ogradjivanju pojedinih
miesta, gdje se je nešto mladike uzcuvalo. Ograde ove imaju
biti obranom proti pristupu blaga. — Viditi je dakle, da za
danas barem ne bi bilo probitačno, ako i ne baš neshodno, da
se na hrvatski Kras šalju mladi ljudi u vježbu, jer ne imaju
gdje, a niti šume, da se vježbaju. Ako bi se pako koji i poslao
onamo, ja dvojim, ne bi li baš toliko stojao- :2emljuj koliko n. pr.


i: stipendista u Francezkoj. Ako pako ovo posljednje vriedi, to
mi se razložnije i probitačnije pričinja slati vježbenika u Francezkn,*
gdje imade mnogo bolju priliku, da se npozna ne samo
sa nzgojnimi, već takodjer i velikimi tehničkim! radnjami, koje
su od prevelikog upliva bile na brzi uzgoj šume na franceskom
Krasu.
Je li se doticnik upoznao ovimi radnjami, pa je i sam
radio (što bi svakako morao), sjegurno će njegov rad kod kuće
mnogo uspješniji biti, nego li kada bi se ovdje vježbao. — Na
temelju rečenoga držim, da bi probitačnije bilo za ovaj čas
imati koga stipendistu u Francezkoj, nego li vježbenika na Krasu.


Sada se još upitajmo, da li je opravdano imati za ovu
struku stipendiste? — Ja odmah velim, da jest! i opravdam
tu tvrdnju time, što u nas malo ne svaka struka imade bar po


-*= Opazka uredničtva. Ü koliko podpunoina odobravamo živo zanimanje
pisca gori spomenutih redaka po samu stvar, to smo ipak u bitnosti drugih nazora.
— Siljati osobito vrstne i prokušane vei.- sile u naprednije zemlje na poučna
putovanja i naueanja, priznato je vee davna shodnim i koristnim sredstvom
promicanja kulture, ali pri tom ne valja zaboraviti niti na onu priznanu ter iskustvom
potvrdjenu einjenieu, da je bolje mlađje ljude u zemlji samoj; gdje im
je služiti i njezinom okolišju pozabaviti, izkusnije pako ljude i o lo, koji su zvani
zastupati višja mjesta uprave i gospodarstva n zemlji, tek valja siljati u dalnji
sviet na proueanje i razmatranje odnošaja. — Za moei razsuditl dobro od zla,
koristno od štetnog u gospodarstvu, treba prije svega obsežno xnnnje, temeljito
poznavanje struke, al poglavito i izkustva, nije bo sve, što sjaji, zlato, a bogme
nije ni gve, što se Franeezu, Njemeu itd. koristnim i vrstnim prikazalo, za nas,
a za moći prosuditi to, treba mnogo znanja i izkustva. — Kad bi se dakle spotakmilo
pitanje n nas, ima li se tko od strane zemlje u inozemstvo, a poglavito
u Francezku na naukovanje i šumarsku vježbu u predjelo Landesn i Gasoogne
slati to bi to po našem mnienju jedino mogle takove osobe biti, kojim se kani