DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 143 —


jednoga takovoga, koj se u izučenoj već struci iisavršava. Neka
mi se dakle ne zamjeri, što ja kao izuceni šumar držim šumarsku
struku jednom od ponajglavnijik u promicanju materijalnoga
napredka (osobito kod nas Hrvata!), pa kao takova
mora se ona od države i podupirati. Po gotovu je ovo onda
opravdano, ako tu podporu izrično traže obstojnOsti zemlje.
T- Tko će reciy da kraški predjel svake podpore ne treba, pa
bila u kojem mu drago obliku! A da je ponajveće potrebuje
baš pogledom na uzgoj šume, o tom rekoše umnici svoju već
odavna. Zaključujem stoga ove redke punim osvjedočenjem, da
bi veoma shodno i probitačno bilo, kada bi krajiška kao i provincijalna
vlada imale svaka bar po jednoga stipendistu u I´rancezkoj,
koji bi se tečajem dvijub godina vježbao u pošumljivanju
goljeti, a po tom da bi se upotriebio kod kuće.


Ne bf rekao, da sam predložio šta nemoguća ili neprikladna,
i da se ne bi moglo za ove izdatke pokrića naći!


povjeriti bud uprava, bud provedba samog posla ogojivanja Krasa, a možda i
takova osoba, kojoj bude za buduće uzgojivati šumarsko ^ tehničko osoblje hrvatskog
Krasa, — nipošto pako vježbenici! Što se pako spomenutog naucanja prvih
vježbenika kao i inog najpotrebnijeg šumarsko-tehuiekog osoblja na Krasu tiče,
to mislimo, da bi najshodnije bilo, kad bi se nekoliko mladića (bilo vježbenika
šumarskih, bilo ka^ndidata lugarskih) poslalo na jednogodišnju vježbu šumskim
upravain na austrijskom Krasu, poimence pako u Gorica, Bodik, Koeevje itd.,
gdje bi isti sjegurno mogli naći dovoljno sgode i prilike, da se u eim kraće
doba upoznadu onim, sto im je u obće obzirom na dojduće zvanje i zanimanje
potrebno znati. To pako držimo ne samo za shodnije, no i znatno jeftinije, jer
doeim bi svaki pojedini stipendista u Francezkoj na godinu najmanje 1000 for.
stojao, to bi se za isti novac dvojica mogla u Istri uzdržavati, a isto tako bi i
poučno boravljenje od nekoliko mjeseci (kako je n, pr. i austrijska vlada postala,
baš ako se ne varamo, g. prof. Seckendorfa) kojeg vrstnog strnkovnjaka u Francezkoj
došlo dosta jeftino; to je postupak, koji je izkustvom inih naroda jur
odavna opravdan ~ i provadjan!