DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— tu —


Različite yiesti.


wamm


t


Prispjela uam je zalostna viest, daje visokostovani zaöastni
član uaseg družfcva


JOSIP KARGL,


0. kr- šumarski ravnatelj u miru, vitez reda Franje Josipa
nakon dtigotrajne bolesti u 7Ö. dobi života svoga dne 23. OZUJka
t. g, u Linču preminuo.
Pokojnik poznat je sa njegova službovanja u bivšoj vojnoj
Krajini, j^ošto je najprije skižio od 1859. do 186´2. u otočkoj


.p7Tkovnijij a zatim promaknut na stepen šiimarskoga ravnatelja te
premješten u TemeŠvar. Bijaše to svestrano naobraŽen i izvrstan
strukovnjak, a kao predpostavljeni prema podčinjenim činovnikom
pravedan i prijazan te ga je radi toga svaki, koji ga je pobliže
poznavao , visoko štovao i ljubio. Prije nego li je stupio u krajišku
šumarsku aUižbu, bio je lovskim kapetanom na carskom
dobru kod Monce u sjevernoj Italiji. Oplakuju ga tri sina i jedna
kćerka.


Životopis Čestitog starine, imeuito o djelovanju pokojnikovu
na polju Šumarstva, priobćit ćemo u dojdućem broju našega lista.


^^^^^f^PWIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM


Gospodi članovom 1 predplatnikom -šumarskog lista. Obzizom
na slabo stanje blagajne kao i znatne izdatke, koje družtvo imade,
zatim obzirom na svakim danom rastuću svotu zaostataka družtvenih prinosa
smatra si upravljajući odbor dužnošću još jednom svu onu gospodu
članove hrvatsko-slavonskog Šumarskog družtva, kao i predplatnike na Šumarski
list, kojih se tiče, sjetiti, da izvole čim prije zadovoljiti ustanovam
§. 7. alineja a) družtvenih pravila t. j . da svoje dugove, dotično zaostatke,
druztvenoj blagajni namire, da upravljajući odbor ne bude prisiljen
u interesu družtvenog obstanka i drnga sredstva poprimiti.


Naše današnje znanje o brstu i brstiku itd. Poznato je gospodi
Ćlanovom, da je upravljajući odbor bio u svoje vrieme u interesu
stvari dao posebno otisnuti i u knjižicu vezati djelo, koje je g. 1879.
bilo izašlo kao prilog družtvenomu organu, naime: „ISTaše današnje znanje
0 brstu i brstiku, predočeno uz osobiti obzir na Kras na temelju putnih