DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 6. u Zagrebu dne 1. studena 1881. 6fod< V.


Zagorska šumarska skupština.


Izvješćuje Pran. X. Kesterčauek.


Kako je gospođi elanovom hrvatskog šumarskog družtva
već od prije znano, sazvao je upravljajući odbor prema ustanovam
§. 3. đružtvenih pravila ovogodišnju V. glavnu skupštinu,
i to ovaj put na dne 7. kolovoza 1881. i sliedećih dana
u hrvatsko Zagorje, odnosno Rogatac i Krapinu, uz sliedeći
potanki program:


1. kolovoza krenuše članovi, sakupljeni u Zagrebu, južnom
željeznicom preko Zidanog mosta i Policana u Eogatac, gdje
ih je mjestni poslovodja i nadšumar njegove Visosti kneza
Švarcenberga, g. Adolf Herzl, dočekao i pozdravio te u trgovište
E/Ogatac doveo.
8. kolovoza učinjen bi izlet u šume gospoštije EogataCj
na večer odlazak u Krapinu.
9. kolovoza polazak članova družtva put gospoštije presvietloga
g. grofa Ivana Draškovića Trakosćanskoga, na veSer
povratak u Krapinu,
10. koloyoza obdržavana bi glavna skupština u viećnici
slavnog trgovišta Krapine, i to od 8—12 sati do podne i 2 do
5 sati po podne — uz sliedeći dnevni red.
1. Pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
2. Čitanje izvještaja o djelovanju družtva za minuloga
godišnjega razdobja, po tajniku.
3. Ustanovljivanje proračuna za g. 1882.
4. Izbor jednog elana upravljajućeg odbora u smislu §. 15.
đružtvenih pravila.