DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

^ 270 —


neke interpelacije odgovorio, koji odgovor slavna skupština
jednodx\suo do znanja uze, na 3. točku dnevnoga reda, naime
ustanovljenje družtvenoga proračuna za godinu 1883.; ustanovljen
je;


J-. Prihod,


1. Družtveni prinos od 35 podtipirajućili članova sa 480 for.
2. Di´užtveni prinos od 300 članova pravih po 2 fr. sa 600 „
3. Od 82 predbrojnika po ,1.50 fr. ,.-,... . 121 „
4. Piedplata za list od 300 članova po 2 fr. . . \ 600 „
5. Za družtvene
diplome . . . . . . , ... 10 „
6. Pristupnina novih članova . , / , . , . . 10 „
7. Za n-vrstbu ogUxsa´u „šumarski list" .´.´. . . ´20 „
8. Gotovina u blagajni koncem g. 1881. predvidno . 500 ,,
9. Kamate od uložaka sa glavnicom ..... . 30 „
10. Zaostatci od minulih godišta .
969 „
11.
Vanređni prihod (pristupnina i t. d.) . . , . . 50 „
Ukupna svota prihoda .... . 3390 for.
Odbivši razhod sa 1855 for.
Ostalo bi koncem g. 1882. u blagajni 1535 for.
B. Bazhod.
1. Za tisak družtvenog glasila
... " 700 for.
2. Za ekspediciju
lista =........-. 60 „
3. Nagrada tagniku (mjesečno
po 15 fr.) . . . . . 180 „
4. Nagrada za poslovodju (odnosno tajniökog zamjen.) 120 „
5. Plaća za poslužnika (?).......... 36 „
6. vStanarina za družtvene prostorije . / . . -. 200 „
7. Pokućtvo i inventarne stvari
. , 20 „
8. Biljege, tovarni listovi i t.
d. ...... . 30 „
9. Pisaće stvari´ ....´..,......-, ´15 ,,
10. Tiskanice ....;.......... 20 „
il. Ogriev . ´ ´ . ...". W „
12. Za strirkovne
knjige, zbirke, časopise ... . 60 „
13. Poštarina
, . . * . . 30 „
14. Honorar za suradnike ,^sumarskog lista´´ - 200 „
15. Trošak prigodom glavne
skupštine 100 .,
16. Za vezanje druztvenih knjiga . . . . . . 40 ,^
17.
Ini razni nepredvidljivi troškovi 30 „
Ukupna svota razhoda Ijfe for.