DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

-- 272 ™


b) Od vremenih povjerenika za viši di^žavni izpit sumarstva,
kojih je ukupno deset, i to dielomice državnih, dielomice
pako šumara imovnih obćina, obćina i veleposjeda u Hrvatskoj
i Slavoniji, kao i professora šumarstva sa kr. šum.
učilišta.


Stalne kao i vremene članove povjerenstva imenuje ban.
Vremeni se članovi povjerenstva imenuju za trogodišnju
perijodu iz ovećeg broja predloženih šumara, a predlaže
ih na poziv kr. zem. vlade hrvatsko šumarsko družtvo u
Zagrebu. Svako se izpitno povjerenstvo ima sastojati iz
pet članova.


Po mogućnosti se za svaki izpitni rok imade drugo izpitno
povjerenstvo sastaviti, a sazivlje ga početkom svake
godine prema potrebi i broju kandidata kr. zem. vlada itd.
(Yidi ostalo na str. 60. „Šum. lista 1881.")


§. 6. Ostaje sve do „Pitanja ova .... . i 1 d.^S gdje
ima stajati: Pitanja ova imadu poglavito obuhvaćati lih praktični
dio šumarstva, osobitim obzirom na postojeća životna pitanja
šumarstva u nas, (Ostalo ostaje kako bi na strani 63.
spomenuto).


§. 11, Izostaje u redku šestom: „u Hrvatskoj i Slavoniji´^
ter bi prema tomu rečena alineja imala glasiti: „Kandidat se
može proglasiti „odlično" ili pako samo „jednostavno osposobljenim"
za samostalnu šumarsku upravu.


§. 13. Ustanovljena bi taksa izpitna sa 16 for, u mjesto


tamo označene sa 25 for. a. vr.
§. 15. Izostaje u drugom redku rieč ^,državnoj."
Ostali paragrafij naime §§. 1., 3.^ 6,, 7., 8., 9., 10., 12.,


14.
i 16j primljeni su nepromienjeni.
Po ovako primljenoj osnovi prihvati i zaključi skupština
na predlog izvjestitelja još i sliedeću rezoluciju:
„Sakupljeni šumari Hrvatske i Slavonije na V. glavnoj
skupštini hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva zaključuju
na Visoku kr, zemaljsku vladu upraviti putem predsjedničtva
sliedeću sniiernu molbu:


1. Da visoka kr. zemaljska vlada blagoizvoli čim prije
netom prihvaćenu novu naredbu o polaganju šumarskih državnih
izpita običajnim putem izdati i u kriepost staviti.