DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 273 —
2. U interesu stvari željeti bi nadalje bilo, da visoka kr.
zemaljska vlada osim spomenute naredbe blagoizvoli još i posebni
naputak o đužnostib i djelokrugu izpitnoga povjerenstva^
koji bi imao naravno strogo odgovarati smislu same naredbe,
izdade.
3. Neka visoka kr. zemaljska vlada sliodne mjere odredi,
da se do sada postojeći zakon o preustrojstvu kr. šumarskog
učilišta.u Kiiževcih svrsi shodno bar u toliko promieni, da
se u buduće u šumarske tecaje primaju za redovite slušatelje
samo takovi kandidati, koji se mogu izkazati svjedoSbami
vrbu bar 6 sa dobrim uspjehom svršenih razreda kojeg srednjeg
učilišta; od t. z. vanrednib slušatelja pako da se svakako
bar trogodišnja praksa zahtieva kano preduvjet dolazkana zavod.
4. Smatrajući isto tako važnim, da se mladićem, koji
ostavljaju šumarski zavod, bar prilika pruža po malo se praksi
priučiti ter da si isti tim i same preduvjete polaganja gori spomenutog
državnog izpita i zbilja pribaviti uzmognu, to molimo,
da bi visoka kr. zemaljska vlada blagoizvolila cim prije
shodna odrediti dati, da se kod nas u Hrvatskoj i Slavoniji
primjereni broj šumarsko-vježbenickib miesta^ i to toli u državnoj
službi, koli i kod obćina i privatnika, ustroji i za abituriente
šumarstva kr. šumarskog učilišta u Eiiževoih osjegura/´
» — Pošto je medjutim bilo već odmaklo i podne, to g.
predsjednik nakon svršene debate o prvom predmetu odgodi
sjednicu do posije podne u 2 sata. Okriepiv se na brzu ruku
nastavismo točno u dva sata opet sjednicu, većina prisutnih
članova kanila bo je sutradan ranim opet kući, pa stoga nije
nam bilo ni kasniti. Na dnevnom redu bijaše razprava „o preustrojstvu
gospodarenja i uprave naših obćinskih šuma"; izvješćuju
gospoda nadšumari Virgil Malin i Vilim Dojković.
Ne imajuć podatke onih zanimivih govora pojedinih članova,
koji su u ovoj živahno vođjenoj razpravi sudjelovali,
izuzam govor g. nadšumara Mije Zobundjije, koji na drugom
mjestu ovoga lista u cielosti saobćujemo, spomenuti nam je
samo siiedeće:


Ne izradivši nam gospoda izvjestitelji ma baš nikakve
podloge ni osnove, da se uzmoguemo u specijalnu debatu upuštati,
ter poäto je tek zadnjih dana objelodanjen i razaslan