DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 27h —


šumar Pauza Gustav, g. šumarnik Polak Gustav i g. nadšumar
Vilim Dojković.
Na to predje skupština na točku 6. dnevnoga reda t. j .
razpravu eventualnih predloga.


Tom prilikom bude od više stavljenih predloga konačno
po slavnoj skupštini usvojen samo onaj upravljajućega odbora,
da se g. Adolfo Danhelovsky obzirom na velike zasluge, što
si je toli po hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo, koli i po
hrvatsko šumarstvo u obće stekao, imenuje poćastnim elanom
hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva,


Zakljucujuć predsjednik ovogodišnju skupština i zahvaIjujuć
se prisutnoj gospodi članovom, što 3.10 se u toli liepom
broju pozivu odbora odazvaše, izreče podjedno i svim onim?
koji k toli srdačnom dočeku družtva po divnom nam Zagorju
koju tu doprinesoše, u ime družtva najsrdačniju zahvalu, poimence
pako g. nadšumaru Herzla, predsjedniku krapinske gospodarske
podružnice, g. Nestoru Kiepachu i načelniku Franji
Hudjeku kao i svim ostalim članovom krapinskog odbora za
doćek. Na to se svi zajedno zaputismo na zajednički banket u
čitaonii, gdje bje ujedno za većer urečena plesna zabava na
čast našem boravku i gdjeno se s inilimi našimi domari kao i
Ijubeznimi gospojicami Krapine grada do kasne noći najugodnijim
načinom zabavljasmo prije razstanka našeg s divnim tim
krajem divne domovine naše.


Drugi dan jutrom (dne 11. kolovoza) zaputismo se najraznijimi
krajevi kući, jedni preko krapinskih toplica, drugi
preko Rogatä^cke kiselice i t. d., ali svitu ostati će sjegurno
taj kratki boravak u Zagorju u najugodnijoj uspomeni. Družtvo
naše može se uspjehom ovogodišnjeg sastanka upravo ponositi:
mnogobrojnost posjeta, živahnost i temeljitost razprav-
Ijanja pojedinih točka dnevnoga reda i t. đ. nas ljetos vrlo
obveseli, što nam je dokazom, da družtvo naše napreduje, da
je potrebno, da samosviest hrvatskih šumara danomice raste,
a budemo li uztrajali, bit će (ako bog da) i pobjeda naša.


Tim zaključujemo to naše izviešće ob ovogodišnjem đružtvenom
sastanku željom, da budemo do godine u stanju saobćiti
još ljepši uspjeh štovanim našim drugovom, kojim kob ne
dade, da se uz nas vesele, da s nami viećaju i rade.