DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 276 —
Govor g. nadšumara M. Zobundjije na ovogodišnjoj
glavnoj skupštini hrvatskog šumarskog družtva.


štovana gospodo! Slavna skupštino!


Ovaj ßas govorili su ovdje gospoda izvjestitelji o jednoj
od najvažnijih, dapače moram reći, o najvažnijoj themi, koju
u obće šumarska skupština razpravljati može. Družtvo hrvatskih
šumara obstoji već prilično vrieme, te je obdržavalo vec
i priličan broj skupština; svaka od tih razmatrala je više predmete
specijalnih i lokalnih odnošaja, a nije žalibože dirnula u
bitnu stvar zadaće našeg družtva, u onu, o kojoj se sada razpravljaj
najme: kako da se naše šume spase, kako da se š njimi
što uspješnije gospodari, kako da se za ovo omogućiti šumska
valjana uprava ustroji, te kako da se i budućnost šumara dostojno
njegovomu doduše težkomu, ali i liepomu te po narod
neizmierno koristnomu zvanju osigura.


Da se ovo razpravlja, tražila je prieka nužda već prije,
nu kako već jednom rekoh, ostalo je to žalibože do danas
netaknuto. Zapalo je baš dično mjesto Krapinu u našem divnom
milom Zagorju, da se na njegovom teritoriumu obdržaje
šumarska skupština, koja imade najvažniju zadaću šumarstva
na procvat šumskog gospodarstva, a kroz ovo na blagodat i
blagostanje hrvatskoga naroda riešiti.


Ceštitajuć na tom trgovištu Krapini, prelazim na samu
stvar.


Poznato Vam je štovana gospodo, da kod nas (moram
iskreno reći, jer samo iskreno i istinito priznanje lieči mane
i popravlja ono, što je nevaljalo) — da kod nas žalibože nekako
ne cvate šumarstvo, kako bi cvasti imalo i moglo! —
Da gospođo! ovo je istina, nu ovoj istini niste Yi krivi, nego
drugi razni faktori, odnošaji i okolnosti. Uzalud je Vaša želja,
Vaša marljivost. Vaše pregnuće, Vaš rad za očuvanje narodnog
dobra i pospjesenje gospodarenja tim dobrom, kad Vam
manjkaju ona sredstva, koja bi za uspješno gospodarenje morali
imati pri ruci i kad Vam se višeputa u šumskom gospodarenju
dapače i klipovi bacaju pod noge! — Niste dakle Vi
krivi, što šumarstvo kod nas ne cvate; krivi su tomu (kako
prije napomenuh) drugi faktori, odnošaji i okolnosti, a to su: