DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 262 —


5. Razpraya pitanja:
a) 0 preinaci postojeće naredbe za polaganje viših državnih
izpita za samostalnu šumarsku upravu. .Referirao učitelj
šumarstva g. JTran Kestercanek.


b) pitanja o preustrojstvu gospodarenja i uprave naših obćinskih
šuma. Referadu najavila su gg. nadšumar Virgil
Malin i šumar M, Prokić.


6, Eventualni predloži.


Ovaj program bi u cielosti i izveden. Pošto su malo ne
sve hrvatske novine već đoniele i onako manje više obširna
izviešća o toj skupštini, to se ne ćemo ovdje upuštati u po


tanje razglabanje, već ćemo svrbi primjereno samo važnije
stvari izta.knijti.
I. Sastanak.
Akoprem je nešto ucestnika skupštine neposredno krenulo
put Bogatca ili Krapine, to je ipak većina članova, kako to


program označivaše, krenula dne 7. kolovoza željeznicom iz
Zagreba u Rogatac preko Policana, kamo je oko 5 sati po podne
prispjela a i prenoćila. Osobitom si smatramo dužnošću iztaknuti
osobito liepi i prijateljski doček te susretaj, koga nam
g, nadšumar Herzl na ime Njegove Visosti gospodina kneza
Windischgrätza za našeg boravljenja na tamošnjih dobrih pripravi.


Mimoilazee opis putovanja našeg divnimi predjeli južne
Štajerske, ter prolaza kroz svjetsku kupelj i kiselicu rogatacku,
koja je i onako svakomu Hrvatu manje više poznata, spominjemo
tuj samo imena one gospode, koja u obće omogućiše, da
je ovogodišnja: glavna skupština toli liepo izpala, a bijahu to´


Gr. Bayer Gjuro nadšiimar, Boelein Koloman šumar, Bunjik
Koloman šumar, BouČek Otokar nadšumar, Dermutz Theodor
šumar, Biskup Josip šumar, Drašković Ivan grof veleposjednik,
Dojković Vilim nadšumar, Frkić Stjepan protustavnik, Herzl
Adolf nadšumar, Herzl Eduard nadšumar, Hajck Bogoslav nadšumar,
Kestercanek Franjo professor, Kađić Dragutin taksator,
Kiepach Josip agronom, Hudjek Franjo načelnik. Kure Josip
urednik, Laksar Dragutin šumar, Lutteroti Vjekoslav mjernik,
Malin Virgil nadšumar, dr, Majcen narodni poklisar, Naninčini
Dragutin protustavnik, Prokić Maksa šumar, Pauza Gustav
nadšumar, PaiTzar Josip nadšumar, Ratzka Josip šumar, Stary