DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 263 —


Yencel šnmar, Steinecker Franjo šumar, Slapnicar Eduard
šumar, Tychi Adolf mjernik. Tiller Ferdinand šumar, Tomaj
Edo posebnih, Vrbanić Mijo šumarski nadzornik, Vrbanić &]uro
pravnik, Vardelja Milan šumar, Vichodil Vlastimil ravnatelj,
Zobundjija Mijo navišumar,


II. Izlet drnžtva u šume Hjegove Visosti kneza ´Windiscligrätza.
Bilo je ki-asno ljetno jutro, kadno je naša vesela povorka
kola ostavila kneževski dvorac, gdje smo po gostoljubivosti
Njegove Visosti preko noći smješteni bili. Zaputismo se ponajprije
put kneževske staklane tik hrvatsko-štajerske medje.
Malen je to doduše, nn zato ipak vele zanimiv etablissement.
Liepo ti je vidjeti, kako marljive ruke radnika i djece proizvedu
fine case, boce i ino posudje, većinom namienjeno izvozu
u Trst, nu gledajući ona blieda bolježljiva lica, i nehotice ih´
moraš požaliti. — Kraj staklane nalazi se i parna pila, u kojoj
se ponajviše izradjuje samo za staklanu potrebna laktovina.
Pilana treba godimice 800—10Ö0 jedrih metara mehkog drva,
staklana pako oko 4500 prostornih metara goriva, i to lošije
vrsti. — Odavle krenusmo u same šume kneževske. Prije nego
predjemo na dalnje opisivanje našeg izleta, valja nam još koju
obćenitu o samih šumsko-gospodarskih odnošajih ove gospoštije
spomenuti. Domene Obrohic i Sermol posjeduje knez već
od godine 1845,5 šumski predjel Marcel u Hrvatskoj pako tek
od g, 1859-, prije bijaše bo isti vlastnictvom hrvatskoga velikaša
grofa Festetića.


Ukupni šumski posjed te gospoštije iznaša 6435-82 jutra,
razdieljen je pako na pet srezova, od kojih međjutim leži
samo srez „Marcel*^ sa površinom od 1875 jutara n Hrvatskoj.
Čitava je površina brdovita, te leži popriecno 632 do 726 metara
iznad morskog površja. Osim strmina imade i više znatnih
kotlina, uslied čega je u obće izvoz šumskih surovina prilično
otegoćen. Glavna prometila jesu šumski putevi i ceste, kojih
uzdržavanje godimice znatnu svotu stoji.


Popriečna godišnja toplota tih ki^ajeva je 8.95 »E, a popriecna
\asina tlakomjera do 750"^´"- Pošto sn malne sve šume
prema sjeveru i iztoku zaštićene, je podnebje tih krajeva uz;
prkos često nastajućim kasnim proljetnim mrazovom blago.