DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

~ 264


Šumsko tlo, koje je bud vapnenasto, bud pješćenasto, u
obće je dobro i kumozno i za uzgoj šume prikladno. G-lavnu
vrst drveća tik šuma sačinjava bukva (Fagus sylvatica.), koja
nalazimo stranom u čistik sastojinak, ponajviše pako sa jelom
u smjesi. Uz ove glavne vrsti dobro su zastupani i javori,
grabovi, briesti, jaseni i krasti Zadnjik decenija posadjeno bi
osim smreke takodjer prilično arišovine, osobito po starijik
sječinak, i to baš dobrim uspjekom.


Šumarenje je u pravilu visokik obkodnjak naravnim pomladjivanjem,
a samo iznimice obavlja se i cistom sječom. Obhođnja
ustanovljena je primjereno okolnostim i odnošajem sa
100 godina.


Grospodarska osnova počela se g. 1864. provadjati, a zadnjik
se godina obavila temeljita revizija. Temeljem gospodarske
osnove jest saksonski način uredjenja šuma. Svaka
sriez eini za se jedinicu sa posebnom gospodarskom, užitnom
kao i uzgojnom osnovom. Svakik se deset godina imade obavljati
revizija.


Površina kultura zaprema prostor od 142 jutra, plešine
28 jutara, branjevine 232 jutra, ostatak je visoka šuma od 80
do 100 godina i više.


Pošto su baš posljednjik godina progranične šume kneževskomu
dobru uzastopce i u veliko sječi predane, to je unovčivost
posljednjik godina slaba bila, čemu je osobito i ta okolnost
dopriniela, što su poduzetnici prema tamošnjim odnošajem
dužni u stanovito vrieme sječu obaviti, ter tako prisiljeni
često i po što po to zaostalo drvo po sječinak prodavati. Tako
će se po kneževskik šumak valjda tek onda moći odgovarajuća
kolikoća drva svake godine sječi predati, kad budu ti nenaravski
odnošaji konkurencije prestali. Zato se sada i najviše drva potroši
u vlastitoj režiji, poimence u spomenutoj već staklani i
pilani. — Sječa se kod pripravne sječe obavlja zimi, kod progalenja
pako ljeti i jeseni. I nuzgredni užitci znameniti su,
osobito kad je rodna žirovina i t. d.


Pošto je posljednib decenija korist od šume sastojala u
čistoj sječi, to su se morale mnoge i omašne kulture izvadjati.
Radi korovja odlučilo se kulture poskoriti sadnjom, koja se
uspješnijom pokazala od sjetve- Za kulture potrebni materijal
uzgaja se izključivo u posebnik za tu svrku uredjenih razsad