DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 265 ~
nicih u Woocu, koji zapremaju ukupnu površinu od 0*55 hektara,
ter u kojih se ne samo sve za vlastitu porabu potrebne
biljke^ veo i za omašnu trgovinu odgovarajuće množine biljka
uzgajaju.


Prodavaju se pako ponajviše u veliko samo smreke i ariš.
Kulturni troškovi iznašaju poprečno 32 do 36 for. po hektar.
Dohodci razsadnika iznašaju poprečno godimice 300 do 600 for.,
a prodaju se loco kolodvor Policani:
jednogodišnje mreke i ariši, 1000 kom, zamotanih po 1´50 fr. a. v.


Izvažaju se pako ponajviše u Hrvatsku, Ugarsku i Štajersku,


dvogodišnje „ „ „ 1000 „ „ „ 2-50 „ „ „
trogodišnje „ „ „ 1000 „ „ „ 3´00-3´5O
trogodišnje dvaput presadjene „ „ „ „ 5*50 fr. a.v.

Konačno bismo tuj samo još koju ob odnošajih lova tih
gospoštija spomenuti imali. Tim što su se takođjer i j»ogranična
obćinska lovišta u najam uzela, jest kneževsko lovište
podpuno arondiranOj a prema tomu nahodimo tuj takođjer i
odgovarajući broj srnadi sa kojih 130 komada stalnih srna.
Od zvjeradi osobito se spominje divja mačka, koje se godimice
po više komada ubije, nu i ostale manje zvjeradi ima dovoljno
kao n, pr. lisice, kune i t. d.


Cjelokupnu ovdašnju šumarsku upravu vodi nadšumar
Herzl, komu su dođieljen jedan protustavnik i tri šumara, po
sriezovih pako još i 4 lugara.


Vracajać se nakon tih obćenitih razmatranja o stanju
suma i šumsko-gospodarstva po tih gospoštijah opet na opis
samog izleta, spomenuti ćemo daljnji tek iste.


Prohadjajući po sriezi Maceljskoj, bilo je već davna odmaklo
podne, kadno nas već po nešto umorene od silne žegej
da i napornog hodanja, najedanput na sried šume pozdravi
pucnjava mužara, ter vesela svirka štajerskih trubljaša uz pune
stolove i veselo klicanje čuvarskog osoblja, a mjestni poslovodja
i vriedni vodja ekskurzije g. Herzl pozove nas u ime
Njegove Visosti na okriepu i veselu užinu. Redahu se zdravice,
pila se bratinstva, pjevalo se i veselilo više sati, tako da će
nam sjegurno tuj probavljeni liepi časovi u vječnoj ostati spomeni,
-~ i tek kad nas je vee po treći puta vodjina trublja
na odlazak pozvala, ostavismo liepi taj stan, da krenemo preliepom
i romantičnom dolinom put pilane bečke tvrdke; Grerstle