DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

~~ 267 —


taj kras i sjaj — prateć okom liep dio diöne hrvatske prošlosti —
zatim se opet zapustimo do jezera, gdje nas je gostoljubno
gospodin grof počastio bio, obradovav nas i sam svojom prisutnošću;
zabavljasmo se najugodnije sve dok nas zalazeće sunašce
ne opomenu, da nam valja krenuti natrag u Krapinu.
Oprostiv se najsrdačnije sa plemenitim gospodarom tog divnog
hrvatskog kraja, koji i sam pristupi družtvu kao elan, odvezosmo
se praćeni od domaćeg činovničtva kuci, kamo prilično
kasno pod noć sretno i stigosmo.


iPrije nego završimo taj kratki opis našeg družtvenog izleta
u Trakošćan, valja da bar još dvie tri spomenem. Gospoštija
posjeduje oko 2200 jutara visoke sume, većinom sjeći dorasle,
i sa jedva kojih 80 rali branjevine. U najnovije doba
odpalo je na okolišne urbarne obćine uslied provedene segregacije
do 1000 rali šume/Glavne vrsti drveća su smreka, jela
i bukva, a po južnih obroncih i hrast. Šumarsku upravu vodio
je do sele nadšumar Pauzar, komu bijaše podčinjen šumar g.
JRatzka uz potrebno lugarsko osoblje, nu a tom smieru učinjene
su sada neke promjene. Kako je u obće u tih krajevih
izvoz težak, to je unovčivost šuma slaba, u koliko se a novije
doba nije veći promet postigao polu-izradjenom robom na liepo
uredjenoj pilani pod samim gradom. Izradjuju se tuj osim raznovrstne
laktovine takodjer i palice, držala, štapovi i t. d., koji
se fabrikati većinom na susjednu lepoglavsku zemaljsku ka^nionii
prodavaju. Osobita se ovdje pomnja takodjer posvećuje
lovu, kao i ribolovu, koji se tuj veo od davnine baš izdašno
tjera i goji.


U obće mogli smo jasno razabrati veliku skrb, koju sadanji
vlastnik posvećuje šumarstvu, ne štedeć ni truda ni novca, da
zadovolji i zbilja svim zahtjevom racijoualnog i upravo uzornog
gospodarenja, pa zato i ostavismo zadovoljni divni taj kraj,
osvjedočeni u dnu duše, da će skoro i naši hrvatski velikaši
preuzeti vodstvo naroda na polju narodno-gospodarstvenog
napredka i boljka, kao što su to eto do nedavna činili na polju
obće narodne nam borbe po obstanak.


IV. Dan glavne skupštine.
Dne 10. kolovoza obdržavana je u viećnici trgovišta Krapine
ovogodišnja glavna skupština.