DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

^ 269 —


Vrbanic, kr. šumarski nadzornik


Boi6.


Infra octavam pozdravljamo srdačno naše prvo hrvatsko


šumarsko družtvo; bog podieli dobar uspjeh. Živili hrvatski


niaši šumari. Šumarska sjednica u Mitrovici.


Nemöic, Simonović, Havliček, Demetrovic.


Hrvatskoj šumarskoj skupštini


u Krapini.


Hrvatski šumari izpod Velebita šalju šumarski pozdray


sabranim članovom na hrvatskoj šumarskoj skupštini sa uzkli


kom: „Zivili i radili na boljak mile nam domovine Hrvatske´´.


Subotičanec, Agjić Eosta, Betoni^ Illic, Peklić, Ramović,


Agjić Proko.


Forstvereins-Prases Vrbanic, Krapina»


Telegram verspätet erhalten. Bin erfreut, dass Verein


meinen "Wald mit seinem Besuche beehrt, wünsche dem Vereine


bestes Gedeihen und erfolgreiche Wirksamkeit. Waidmanns


Heil! Fürst Windisch-Gräz.


Hohes Präsidium des kroatisch-slavonischen Forstvereins, Kra


pina Markt.


Hocherfreut über den brüderlichen Gruss des kroatisch


slavonischen Forstvereines erwiedern wir denselben mit herz


lichem Waidmannsheil und „na zdar"!


Der Präsident des Forstvereines Fürst Carl Schwarzenberg.


Predsjednictvu šumarskoga družtva, Markt Krapina.


Zapriecen prisustvovati činjenjem klicem šumarskomu
i prisutnomu družtvu trokratni „Živio".
FantOj redaktor.
An den löbL kroatisch-slavonischen Forstverein Krapina Stadt.


Bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich mich gestern
zu so ungelegener Zeit entfernen musste, bringe allen Anwesenden
und dem Herrn Präses speciell ein dreifaches Hoch !


Prokop.
Za perovodje budu izabrani gg. šumari Maksa Prokic i
Edo Slapnicar,


Na to pročita tajnik družtvu već u posljednjem broju
ovoga lista objelodanjeno izviešće upravljajucega odbora o svom
djelovanju u minuloj godini. Zatim prešlo se je, nakon što je
družtveni tajnik na ime upravljajuceg odbora g. Nanincinijn na