DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 23 ~


odvjetnika, obćinskih načelnika i kojekakvih zastupnika, koji
bi ju Čim moguće dulje provadjali, ali ne toliko za korist puka,
koliko za korist svoju, jer bi veći dio šume otišao u njihov
džep i omastio njihovu bradu i brkove, docim bi puk mogao
po obavljenoj diobi nad oglobljenimi kostmi, naime nad zemljom,
obraslom mjesto hrastom^ bukvom i jelom, dračem^ korovom
i kupinom — jadikovati i proklinjati nepromišljenost onih,
koji su bili povod diobi neopravdanoj niti s financijalnoga, niti
s gospodarstvenoga gledišta."


„Onim pako, koji za dokaz opravdanja diobe šuma imovne
obcine navađjaju obćinske šume provincijala i gospodarenje
s timi sumarni, može se viknuti: da ti ljudi prvo ne znaju,
kako su obćinske šume u provincijalu, a kako su opet one u
bivšoj vojnoj krajini nastale, i drugo, da im je šumarenje i
njegov napredak sa obćinskimi šumami u provincijalu baš tako
poznato, kao i s onimi u Africi!"


„Do sada smo sravnili dobre i zle strane novoga zakona


o imovnih obćinah; medjutim prije, nego li naše promatranje
0 ustanovah tog zakona završimo, osvrnuti nam se jošte na
nešto."
„Koli u zakonu, toli u gore naznačenoj provedbenoj naredbi
za taj zakon, nije ništa spomenuto o dopustih činovnika
i službenika, akoprem je davanje dopusta u upravi dosta važna
stvar. Potrebno je dakle, da se naredbom točno označi: tko,
komu, u kojem slučaju i na koje vrieme ima pravo podieljivati
dopust."


,,Kod osnivanja i proglašivanja svakog zakona mora onaj,
koji zakon izdaje, i na to paziti, da slog zakona bude dosta
razumljiv, jasan, te gledom na pravopis i valjane izraze točan,
jer onda i zakon svojoj svrsi bolje odgovara."


„Ako gledamo, je li tako kod novoga zakona o imovnih
obćinah, opaziti ćemo žali bože da nije, jer je hrvatski tekst
tako loš , da se čovjek mora upravo čuditi i pitati, je ii taj
zakon sastavljen u Hrvatskoj?"


„Ovime smo došli do zaključka promatranja o novom zakonu
za imovne obćine, a zakljuoujuć izrazujemo naše uvjerenje:
da će zle strane toga zakona — osobito onih ustanova^
kojih je provadjanje preskupo i nepotrebno — prevagnuti u