DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 24     <-- 24 -->        PDF

24


posliedku dobre njegove strane, te da ni ovim zakonom ne
bude ono polučeno, što se je želilo njime polučiti!"


Razmatranja o stanju šuma ! gospodarstva


II. šumskoga kotara imovne obćine otoöke, piše i)ušan Ilić šumar.
Nijedno gospodarstvo ne može koristonosno biti, ako se
vodi bez ikakve osnove i reda. To je prirodna posljedica, jer
nesklad dovodi kaosu, a nevaljano kombinisanje gospodarstvenik
odnošaja i činjenica propasti u gospodarstvu. Tu preduzimlju
se takovi podhvati, koji ni najmanje ne odgovaraju ozbiljnoj
gospodarstvenoj realnosti, te uslied toga promaše svoj cilj,
mjesto lukrativnosti nastaje deficit, a na mjesto proizvoda pruža
nam dragocjeni rad i glavnica gospodarstveni nazadak i propast
— To je pravilo za cielokupno narodno gospodarstvo, to
je pravilo i za privatnike. — Točna gospodarstvena osnova,
sastavljena na temelju svih za gospodarstvo faktično potrebitik
statističkih podataka, je refleks stupnja gospodareve inteligencije,
to je garancija za uspješno gospodarenje, to je faktor, koji
ne promaši svoga cilja, te koji vodi blagostanju i napređku.


Prema tomu odlucih se i ja od svoje strane nešto obćoj
koristi doprineti, nu vec unapred uzimgpm si slobodu moliti za
oprost, ako ovi podatci ne budu tako točno sastavljeni, kako
se to možda izčekuje, a ponajprije neka se u obzir uzme već i
ta okolnost, da se ovaj šumski kotar jedva godinu dana nalazi
pod upravom mojom, osim toga poznata je i manjkavost vrela,
iz kojih bi se bar nekakvih podataka crpsti moglo!


Kakogod u narodnom gospodarstvu stoji priroda kao proizvodni
faktor na prvom mjestu, isto tako mora i šumska statistika
odpoceti svoja ispitivanja o uplivu prirode na bitisanje
šuma, te istom na tom temelju skupljenih podataka zidati sgradu
daljnjega iztraživanja.


Stoga cu i ja početi sa vanjskom prirodom, sa klimom,
te orisati podatke, koji će bar nešto predočiti klimatičke odnoKaje
te upliv istih na vegetaciju šumskoga rastlinstva ovoga
kotara.


Šumski kotar broj II. otočke imovne obćine sa uredovnim
sjedištem u gornjem Kosinju velik je 20,161 jutro i 2340^