DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 26 —


Poljodjelstvo je ovdje veoma neznatno, što je naravski,
jer doline, koje su ovdje jedino sposobne za poljsko gospodarstvo
i koje bi uz druge okolnosti mogle biti obiljnim vrelom
zarade i dokođka, pate godimice od povodnje, i to je najvažniji
razlog, što se narod slabo bavi poljodielstvom, cesto bi mu
sav trud Uzaludan i posijano sjeme izgubljeno bilo, zato se
livade goje, voda bo livadam koristi, narod je dakle poradi
elementarnih odnošaja već na stočarstvo upućen.


Kako ova okolnost na obližnje šume djeluje, ne treba komentara;
nadodje li voda ili nestane li ma na koji način krme,
šuma je jedino pribježište.


Posljedice pako šumske paše i s istom neobbodno skopčanih
raznih šumsko-redarstvenih prestupaka i prestupaka proti
šumskomu vlastnictvu, poßinjenih kresanjem oetinje i listnatih
grančicaj najljepše se ogledaju u tužnih goljetih, što ovdješnja
sela okružuju. — A gdje je osim toga rabljenje šumske stelje,
koja takodjer veliku ulogu igra u devastiranju? Sve je ovo posljedica
stočarstva, stoga reducirati stočarstvo samo na neobhodni
minimum, a podignuti poljsko gospodarstvo, bio bi tomu
najpreči liek. No žali bože sva ideja mora se razbiti o klisure
stroge realnosti, o klisure regulisanja nesretne Like.^


Siromašno stanje ovdašnjega pučanstva te uslied toga i
prirodjena mu rafinerija ne daje ovim predjelom značaj moralnosti,
bar pod kakovim pojmom .ista danas postoji — Mučno je
zaista odrediti, da li je nemoral uzrok, što ovaj šumski kotar
godimice na 1500 prijavnica šumske štete ima^ ili su šume
uzrok, koji narod sili na nemoralnost.


Ja od svoje strane niti bi krstio narod nemoralnim niti
bi šume okrivio, nego bi rekao da je to prirodna posljedica
gospodarstvenoga stanja ovih krajeva. Tko bi hotio ukloniti
štetan upliv nemorala na šume, morao bi ovaj narod moralisati;
moralisati bi ga pako mogao jedino tim načinom, da mu
otvori vrela poštene zarade i eksistencije.


Neću ovim da uzimam baš u zaštitu pučanstvo, što nam
štetu Ginij ma da je gornja okolnost bar u nečem opravdana,
jer ima i drugih uzroka, koji i proti puku govore.


Svakomu, koji je samo jedanput u ovih krajevih bio, poznata
će biti neracijonalna trešnja gorivnoga drva. Svaka kuća
3kara uzđržaje oganj dan i noć. Nadalje neracijonalna kou