DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 28     <-- 28 -->        PDF

"...-28—.


metara gorivnoga drva razne vrsti; na 100 hl. vapna dakle
potroši se 22*3 kubičnih metra goriva.


Uzme li se, da gorivno drvo razne vrsti ne košta po kubičnom
metru više od 40´ novčića, a 61 litra (1 vagan) vapna
60 novčića (ciena na trgu u Gospiću ili Otočcu), to pošto svaki
vagan (61 litra) potroši 0"14 kub. metra drva, potrošena je za
isti vriednost od 6 novčića. Uzme li se nadalje, da ini proizvodni
troškovi sa transportom do trga iznašaju po vaganu u
najgorih okolno stih 30 novčića, to na vaganu vapna ima
još uviek 24 novčića cista dobitka, ili drngimi riecmi; 0*14 kubičnoga
metra drva, koje bi se za 6 novčića prodalo, nnovčuje
se za 24 novčića, a cio kubični metar dakle umjesto za 40 novčića,
prodaje se za 1 forint 71 novSič.


Sada da vidimo, kako stojimo sa komunikacijami u ovom
šumskom kotaru. — Veoma je mučno reći, da li komunikacije
podižu i stvaraju trgovinu ili ova zadnja komunikacije. Toliko
je poznato, da gdje ne ima sredstva, kojimi će se trgovati, da
ni komunikacije pomoći ne mogu, pa i obratno.


Trgovina i komunikacija su blizanci, jedna podpomaže
drugu, druga diže prvu. — Sredstva za trgovinu, dakle šuma
sposobnih za špekulaciju, ima ovaj šumski kotar, puteva pako
malo, a što i ima, n najgorjem su stanju.


0 razširenju i usavršenju cestovne mreže rekao bi da najprije
ovisi gospodarstvena budućnost ovoga kotara. Ima bo tuj
takovih šumskih predjela, u koje još sjekira zavirila nije, već
poradi nedostatka na izvoznih putevib počivaju do boljih vremena.
— Ja mislim j da absolutno ne bi gradnjom puteva do
deficita doći moglo. Za razred vriednote kojega šumskoga predjela
te prema tomu i za platežnu taksu u ovih predjelih svakako
je način izvoza najmjerodavniji faktor.


Za šumski predjel n. pr. „Brujića vrh" postoji razred
vriednote 3, 4. Da se provede put kroz taj predjel, svakako bi
razred vriednote na 1, 2, skočiti mogao, a po tom i ciena šumskih
proizvoda; pa ako bi se sravnio potrošak oko gradnje
pnta sa povišenom cienom proizvoda, to i opet velju. da je
deficit absolutno nemogućan. Samo glavne trakove cestovne
mreže počiniti, pak bi već dostatno bilo za prvo vrieme, gradnja
nuzgrednih ili bolje pobočnih trakova pako mogla bi se još odgoditi,
ta ljudi su i tako vični još od prije, da u ovih krajevih