DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 47     <-- 47 -->        PDF

. ™ 47 —


Ta zar ne troši godimice samo južna Magjarska i Hrvatska
preko 400.000 metricnili eenti drvene robe, uvezene iz Bavarske,
Sviće itd. pa ipak bi naš narod to isto producirati
mogao? To je moje uvjerenje i izkustvo, al se tomu hoće prije
svega novčane žrtve, koje drugi do zemaljske blagajne preuzeti
ne može.


Mi bi trebali ovdje izvrstnih obrtnika^ drvne robe, jer surovine
bezvriedne imade i previše,


Surovine narav proizvađja, al u novac ik pretvaraju ljudi,,,
zato bi nam pako valjalo radnike na obrtnom i industrijalnom
polju okretne uzgajati, a zato i obrtne škole p)<^dignuti,


A što ćemo kad se kod nas tako ne umuje, pa zato moram
i ova , svoja razmatranja svršiti, uzdišuć: „Al smo primitivni
!´´


Različito viesti.


Gospodi suradnikom šumarskoga lista na znanje. Posto se
još uviek dogadja, da pojedina gospoda šiijajri dopise i Glarike u Zagreb
predsjedništvu drui^tya, te po tom družtvu prouzrokiiju nepoti^ebne izdatke,
to si smatramo dužnošću i opet upozoriti gospodu suradnike lista i dlanove
družtva na zaključak upravljajućeg odbora, po kojem se nijedan članak
u šumarski list bez znanja uredniČtva uvrstiti ue smije, a ujedno molimo
svu dotiönu gospodu j da odsele sve lista se tiiSuće dopise izvole
jedino uredničtvu iista u Križevac pošiljati.


Obzirom na honorar za članke, uvrštene u šumarski list^ valja nam
takodjer iztaknuti, da će se po zakljuSku upravljajućeg odbora samo originalni
na hrvatskom jeziku pisani Ćlanci, bez krupnijih izpravaka, podpunoma
honorirati, članci pako, koje urednićtvo prevadjati oli temeljito pi^´^.
inačivati odnosno ispravljati mora, neće se nagradjivati. Iznimice Voljno je
uredništvo takodjer i vanređne nagrade (po dogovorii) doznačivati.


Nov! madjarski šumski zakon od god. 1879. Držeći, da će
mnoge Članove hi^vatskog šumarskog družtva zanimati novi šumski zakon
za Madjarsku od g. 1879., priobćujemo im eto, da se njemačko izdanje
istog dobiva u knjižari M. Bath-a u Budapest! uz eienu od GO novĆ,


AtSas bilja. Koncem prosinca razaslala je poznata lirma C. Albreeht
u Zagrebu prospekt prekrasne zbirke viernih i toSnih bilinskih odtisaka,
popi´lečnih i uzdužnih proreza di´va, kore, drvotočine itd. Medjutim izasla
je i razaslana već prva svezka te vele pouĆne zbirke, sadržavajuc´a „Fapratnjaöe
hrvatskog, primorja." Zbirku tu izdaje bivži gumar knjeginje
Thurn-Taxis u Lokvah, g, I, Pfister, koji se za naše šumarstvo i tim
učinio zaslužnim, što je izumio viŠe vrlo shodnih šumarskih strojeva, od
kojih nam je primjerice samo „visomjev" spomenuti. DoĆim će dakle I, i