DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 48     <-- 48 -->        PDF

~ 48


TT. dio zhirke sadržavati papraH hrv^t-ikog primorja, sadržavati (^e HL dio
još i paprati lirvat. nizina, a iiadje li djek) povoljna odziva u obćinstvu,
pridodati će izdavatelji k-^tomn jos i paprati Dalmacije. Ciena pojedinog
svezka iznosi 1 for. -iO iiovč. Svaka slika imade svoj tekst, u kojem se
nalaze \\ kratko spomennte sve osobite oznake dotične biljke, vrieme cvatnje
i listanja, gdje se nalazi, kako daleko se proteže, da li je koristna ili
žtetua i t. d. Mi, koji imasmo prilike i sami osvjedočiti se o vrstnoei i
ljepoti toga djela, preporučujeaio ga našim drugovom čim tox^lije, jer ono
je ne samo vrlo poučno, već liepe opreme radi vrstno je riesiti stol ili
knjižnicu svakog ljubitelja prirode, dakle i nas šumara.


Status osoblja austrijske državne i zakladne šumarske
uprave. Fo najglavaijib kategorijab iznaša broj u ministarstvu poljodeljstva:
u y. dnevnom razredu stojećib : ministerijalnih savjetnika, od kojih


1 zemaljski nadšumarnik . . , 2
n VL. ,1 „ ,j nadaavjetnika šumarstva , . . . 2
n VTI. j, „ p 1 savjetnik šumarstva, 1 šumarnik


i I ministerijahii perovodja . , 3
u VITI. p „ „ 1 namjesfcnik šumarnika i 1 mini


sterijalni perovodja . ´ „ . . 2
u IX. ,, p ,. 2 šumarska mjernika .... . 2
u X, „ .. „ 2 šumarsko - mjernička pi*istava i


1 šumar . . . . . . . ,3
u XT. ^, „ j, šumarskih pristava . , . , , 4


ili ukupno 18
Kod 7 pokrajinskih ravnateljstva službuje:
yi . dnevnog razreda G nadšumarnika i 1 ravnatelj dobara . . , 7


VII.
„ „1 2 šumai-nika, I administrativni I 2 računarska
nadsavjetnika . . .1 5
YIIT.
„ „ 7 namjestnib šumarnika, 6 šumarskih nadmjernika,
^ tajnika i 5 računarskih savjetnika . 26


IX.
„ ,, 9 nadšumara, 3 šumarska mjernika, 1 pristav,
15 računarskih revidenta i ravnatelj ureda . 29
X.
„ ,. 2 šumara, 7 šumarsko-mjerničkih pristava, 5 perovodja,
18 računarskih o-ficijala i 7 uredovnih
oficijala 39
^^-n 5? -^ šumarska pristava, 18 računarskih pristava,
9 pisara, 42 šumarska vježbenika, 38 računarskih
vježbenika i dnevniČara ... . 80


Podvornici
.. . .19


ili ukupno 281
Kod 171. mjestnog upravnog kotara službuje:
TX. dnevnog razreda 87 nadšumara i 8 upravitelja , . . . , 95
^´ r n S6 šcimara i 14 protustavnika .... . 100


^T^ ,. „ 0 siunarskih pristava i 7 protustavničkib pristava 16
585 nadlugara, 174 lugara, 147 čuvara i 3 poljara 909
11 podvornika i 9 noćnih stražara 20


ili ukupno 1140