DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 53     <-- 53 -->        PDF

: — 53 --


Gospodarsko 1 šumarsko knjigovodstvo. Knjiga, Štono ju napisa
tajnik kr. šumarskog i gospodarskog učilišta u Križeveib, g. Josip pl.
Lajer, već je dotiskana nakladom visoke kr. zemaljske vlade, a dub:\´.i se
takodjer i u knjižari g. Neuberga u Križevcili uz cienu od 1 for. "20 nč.
Mi tu knjigu Čim toplije preporučamo osobito protustavniČkom. osoblju raznih
Šumskih ureda.


iz Hercegovine. Javljaju iz Hercegovine^ da je tamošnja vlada
nakana xa omogućiti ondašnjemu siromašnomu žlteljstva privriedu. \i dolini
Neretve urediti oveUke nasade vrbika za pletarstvo. Znajući od kolike
basni mogu biti ovakova poduzeća, držimo, da ne bi s gorjega bilo, kad
bi se i kod nas, n. pr. oko Varaždina, Petrinje i t. d, u tom pogledu
nešto učinilo.


Koliko Imade njemačkih šumarskih družtva I ucIHšta ?
U A us t ri j i postoje, sliedeći. Šumarski zavodi: 1. C. kr, visoka škola za
Šumarstvo u Beču. 2. Moravsko ~ slezko šumarsko učilište u Eulenbergu.


3. Šumarsko učilište u Weisswasseru. 4. Šumarski tečaj c. kr. politehnike
u Gracu, 5. Zemaljski šumarski zavod u Lavovu. 6. .Lugarnica za dolnju
Austriju u Agssbaehu. 7., 8. Lugarnice za Tirolsku u Bregenci i Kotholzu.
9, Lugarnica u Hallu. 10. Lugarnica za Štajersku u G-usswerku.
U Kjemaeko j postoje sliedeća Šumarska učilišta: 1. Kr. pruska
šumarska akademija u Eberswaldi. 2. Kr. pruska šumarska akademija u
Mündenu. 3. Kr. bavarska šumarska akademija u Aschaifenburgu. 4. Kr.
bavarski fakultet za Šumarstvo na univerzi u Monakovu. 5. Šumarski odsjek
kr. virtemberžke univerze u Tiibingenu. 6, Kr. saska šumarska akademija
u Tharandu. 7. Šumarski teČaj politehnike u Karlsruhe, 8. Šumarski zavod
univerze u Giessenu. 9. Šumarska akademija .u Ešsenachu. 10. Šumarski
odsjek univerze u Zürichu.


D r u ž t V a pako jesu sliedeća : 1. Oesterreichischer Forstcongress.
2, Oesterreichischer Reichsforstverein. 3. ISTiederösterreichischer Porstverein.


4. Niedej´Österreichischer Forstschulverein. 5. Forstverein tur Oesterreicii
0, Enns. 6. Aip- und forstwirtschaftlicher Verein für Steiermark. 7. Böhmischer
Forstverein, 8. Böhmischer Forstschulverein. 9. Mähriseh-schlesischer
Foi´stvercin. 10. Mährisch-schlesischer Forstschulvereiu. 11. Kärntnerischer
Forstverein. 12. Forstverein für Tyrol und Yoralberg. 13. Krainischküstenländischer
Forstverein. 15. Yerein zu Förderung der Interessen der
forstwirtschaftlichen Beamten,
Zä ISijemačku : 1. Versammlung deutscher Forstmänner. 2. Schlesischer
Forstverein. 3. Hai´Kor Forstverein. Plils-Solling Forstverein. 4-. Pfälzischer
Forstverein. 5. Sächsischer Forstverein. 6. Badiseher Forstvereiu.


7. Verein der Forstwii^the aus Thüringen. 8. Gothaischer Forstverein.
9, Pommerischer Forstverein. 10. Verein meklenburgischer Forstwirtbe,
1 ]. Forstverein für das Grossherzogthum Hessen. .1´2, Würtemhergischer
Forstverein. 13. Hessischer Forstverein. 14, Rheinischer Forstvereiu. 15.
Preusischer Forstverein, IB. Mox?el-P´´orstverein. 17, Schweizer Forstverein.
Svako družtvo imade svoj godišnjik, odnosno družtvcni časopis, a osim
toga izlazi još do 16 drugih Šumarsko-lovačkih listova na njemačkom jeziku.