DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1882 str. 54     <-- 54 -->        PDF

^ M -


Nova vrst uporabe bukovine. Bečke gospodarske novine priob(
iše nedavnOj da je neki vhistelin u ižtoenoj Galiciji kod Pržemisla uredio
tvornicu, u ikojoj se proizvadja špirit iz bukovog drvlja, te daje taj posao
najmila neka bečka tirma. IJ tvornici toj da se staničevina bukovine pretvara
najprije u slador, koji imade, kako je poznato, snag´u da vrije; ovim
vrenjem a zatim destilacijom tekućine dobiva se napokon žesta. Bude li to
istina, iniamo liep iž^vor unovčenja naših ogromnih, a žali bože do sada


još kraj sve vrštnoće drva skoro posve bezvriednili bukovih sastojina.
Sadite orah. Već ctulje vremena obilaze nasimi krajevi trgovci i to
pouajviše bečki, koji kupuju bas uz dosta velike ciene orahovinu za izvoz
u Njemačku i Beč, nu i na Trst je mnogo prolazi, U trgovini baš nasu
hrvatsku orahovinu vrlo ciene, te je oko Križevca prodano jesenas dosta
tog di´vlja.
Drven© pete. Već od godine 1871. prave se po Americi na veliko
pete za eižme iz drva, poSto se uvidilo. da posve svrsi odgovaraju. Prave
se pako iz suhe javorovine, a tako su vrstne i dobre, da ih več posvuda
postolari uporabljuju, i to za sve vrsti čizama od najprostijih do najfinijih.
Produkcija takovih .peta vec je tolika, da primjerice jedina tom fabrikacijom
se baveča firma ,.Stern Absatz-Gesellschaft´´ mjesečno do 50,000 pari drvenih
peta prodaje.
Obrtnička izložba u Zagrebu. Tečajem mjeseca prosinca obdržaje
se u Zagrebu obrtnička izložba, i to domaće obrti. Imajuć prilike točno
razgledati tu bas neočekivano dobro uspjelu izložbu, spomenuti nam je posebice
liepu množ drvenih proizvoda domaće obrti, iz koje se (akoprem je
dosta slabo ir-astupana) može ipak dovoljno veliko obilje uporabe drva u
domaćoj obrti naroda našeg razabrati.
Natječaj. Obćiusko npraviteljsfcvo u Vrliki (Dalmacija) razpisalo je
natječaj za mjesto obćinskoga šumara plaćom od godišnjih 500 fr. Medju
natjecatelji dati će se prednost onim , koji su kr. šumarski zavod u Kxiževciii
dobrim uspjehom svršili. Eventualne molbe valja upraviti na go-ri
spomenuto obćinsko upraviteljstvo.
Molba. Baveći se poscbnimi znanstvenimi iztraživanji o uplivu munjine
na rasi´bnstvo a posebice na drveće, molim gospodu drugove u praksi,
u čijih rtumah možebit ima gromom osinutih , Izgorenih i polomljenih itd.
stabala, da mi to dobrohotno jave, i to uz opis dogadjaja po mogućnosti
jos vrst drva, stojbinu, sastojinu , sklobovitost, put kojim je grojn u drvo
udario, mjeyee i đobn godišta, kad se to zbilo, — osobito pako i visinu
mjesta iznad mora, visinu i debljinu stabla, te kvar, što ga je na stablu
grom počinio, ili mozcblti i sliku ili skicu dotičnog stabla. — Pisma molimo
poslati na g. P. X, Kesterčaneka u Krizevac.
Obaviestnfk (Nachschlagewerk) za posjednike šuma i pilana,
trgovce drva itd. Već dugo osjeća se u aumskom gospodarstvu i pro-
Anetu sa drvi potreba priručne knjige, koja bi s jedne strano trgovcem
drvi davala naputak, od kojega šum. gospodarstv;v bi si isti mogli dobavljati
])otrelmi materijal, a B druge strane šuiuskim uredom označivala mjesto,
što ga zjiuzimlju pojedine jjrme u prometu sa drvi. Jer koli mnogostran je
promet drvi već sam po sebi, toli različan je još i u pojedinih strukah