DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 1     <-- 1 -->        PDF

lUST.


Br. 1. U Zagrebu, 1. siečnja 1885. God. VII,


Uređnictro clanovom šumarskog družtva k novoj
godini 1883.


Današnjim danom, razašiljemo eto sedmi tečaj ovoga lista velecenjenim
našim đrugovom. Šest je godina minulo, odkada „Šumarski list" utemeljen, i
to utemeljen zato, da bude vjernim ogledalom znanstvenog i
duševnog rada hrvatskih šumara u obće. Cilj doista uzvišen, no i
težko dostiživ. Mnogo je stojalo truda i naprezanja, dok bar u tohko uspjesmo,
da list "taj toli po sadržaju koli i po. obliku podignemo na onaj stepen, za da
se bude mogao bar donjekle mjeriti s maogobrojnimi inimi časopisi te vrsti.
Objelođanjujuć na Ijetošnjoj glavnoj skupštini izvješće, o radu, djelovanju i
stanju hrvatskog šumarskog družtva za poslednjih godina, spomenusmo medju
ostalim takodjer i najvažnija o stanju i napredku, kao i eiljevih i zadatku
ovoga glasila. Počimajući pako danas sa novim tečajem držimo, da nam ipak
valja još i koju posebnu obzirom na list i suradnike mu spomenuti.


Prispodobimo li pako prije svega, poslednje tecaje lista sa prijašnjirni, to
vidimo, da se u prvome redu bi´oj velecenjenih suradnika ovo poslednje dobe
znatno omnažao. Medju imeni suradnika, koja riese ovaj list, ter koji i nadalje
svoje suradničtvu listu obrekoše, nalazimo imena malo ne svih naših
najvrstnijih i najodlicnijih šumara. Isto tako si smatramo baš i dužnošću,
du im se s naše strane odužimo bar u toliko, u koliko im se eto ponovno
zahvaljujemo.


Nu ki´aj svega toga ipak, pomislimo li, da jedva 6% svijuh đružtvenih
članova, takodjer i za list naš radi, to neraožemo na ino, van da se uzdamo u
budućnost, kad će i ostali naši drugovi uvidi ti, da možda nejma ugodnijeg
čuvstva, van kad čovjek, svoje nazore, svoje misli i znanje takodjer i drugim
saobćuje, i to na onakovom mjestu i ouakovim načinom, da iste budu i zbilja
biti na pouku, zabavu i korist jednomišljenika. Gdje pako, da se nara hrvatskim
šumarom pruža liepša zgoda, da sobćimo naše želje, naša opažanja i
nazore, van da ih objelodanjujemo u jedinom po nas u tom pogledu kompetentnom
glasilu t. j . u ovome listu. Čim nas više bude koji čemo oko
boljka lista raditi, čim se temeljitije u njemu budu pojedina
strukovna pitanja raspravljala, tim uvaženiji, a po tome i tim
koristniji po struku našu biti će taj naš družtveni organ List


1