DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 2     <-- 2 -->        PDF

´ -2 —, ,


naš, danas dolazi medju sve slojeve javnoga nam života, poimence pako nastojasmo
osobito u posljednje doba, da ga takodjer i oni faktori čitali budu, o
0 kojih u prvome redu boljak i napredak našega šumarstva ovisi.


Napred dakle gospodo šumari, radite i pišite za taj naš list. Vi se tužite
na nevaljalost uredba, zakona i naredaba, niste zadovoljni sa stanjem Vašim,
a i manjkavosti toga našega lista kritizirate, — pa ipak — što laglje — nego
složnim i uzajamnim radom svemu tome doskočiti. Da svaki naših članova, samo
deset redaka pošalje za list taj, u godinu dana, pak sjegurno nebude glasila
strukovnog nad „Šumarskim listom." — A toliko bi bar svaki sledjni vremena
imao, a i zanimiva tečajem jedne godine nacrtati mogao,


I tako za one, koji neće s nama da rade, a ipak su članovi
našega družtva, nejma razložnog izprieanja. Nejma tim više,
što je uredničtvo svako doba pripravno primati članke, ma
kojim jezikom pisane, samo, da su vrstni. Uredničtvo prevesti će ih,
treba li, ili pako i samo izpraviti il preudesiti, kako već kada. — Pa
napokon članci se i nagradjuju, u koliko to sredstva družtva dopuštaju. Izgovor
dakle; neznamo jezik, terminologiju ili druga slična, takodjer uz te okolnosti
vrediti nemože, I tako nam konačno preostaje samo još na jednu odgovoriti,
koju već često puta, ma da i jeste dosta čudnovato, slušasmo, a to jeste pitanje, šta
da nam se prije svega saobčuje? — Onomu koji rad naš pažljivo prati, odgovorit
će na to već i sam sadržaj lista, za posleđnjih godina, nu mi čemo ipak
i obzirom na spomenuto, i u interesu stvari koju reci r o tome.


Dnevna pitanja, kao razprave tičuče se manjkavosti i nedostataka postojećih
šumskih zakona i naredaba, razprave o upravi i gospodarenju, obcinskih
i državnih šuma, razprave o organizaciji šumarske uprave i policije kritična
razmatranja o radnja procjenbenih, uredjajnih i katastralnih.


Izvještaji o šumskih prodaja, lovu i prometu sa šumskimi proizvodi. Crtice
lovačke. Nacrti kulturnih radnja i troškova. Opisi šumskog gospodarstva pojedinih
područja i šumskih kotara. Sitnice, o rodnosti šumskih plodova, cieni
šumskih proizvoda, unovčenju šumarskih použitaka. Saobćivanja o imenovanjih,
odhkovanjih, premještajih, popunjivanju izpražnjenih mjesta i natječajih. Vjekopisi,
prilozi za poučenje povjesti šumarstva u nas, za spoznavanje naše faune
i tlore, saobćivanja o dogodivših se šumsko elementarnih nepogoda, izvještaji o
šumskih kvarovih i kazna. Razprave o bolesti i mana šumskog drveća, gulenju
kore, pošumljenju goljetih, gradnji šumskih prometila, uporabi raznovrstnog drveća
i raznih strojevih. Šumarsko znanstvena iztraživanja, o radnji, uzgoju i
šumarskih znanostih u obće, to su themata, na koje bi nam svaki pojedinac
družtvenih članova, koju tu odgovoriti, odnosno priposlati
mogao.


Svaki i najmanji đogadjaj pako na polju šumarstva, znamo U ga primjereno
saobćiti, postaje važan po strukovno glasilo, nitko dakle neka nemisli, da
ova ili ona stvar, možda zato, što je mjestno poznata po obćenitost izgubila
vriednost. Imenito pako bit će svi šumarsko statistifini podatci istona onda važni,