DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1883 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


budu li se redovito i sa svijuh strana saobćivati, a isto tako postaju i sva ostala
razpravljanja znanstvenih kao i inih dnevnih pitanja, po čitatelje tek onda osobito
zanimiva, kad se po raznih osoba i s različitih stanovištah saobćuju i razglabaju.


Mi bismo pako, mogli u slučaju, da nam rieči ove neostanu bez odziva, s vremenom
možda takodjer i šumarski mjesečnik izdavati,´ što do sada i uz obstojeće
okolnosti, absolutno moguće nije. Podignuće struke naše, šumarskog
nam družtva, ovoga lista i želje za napr edk om n ukahu
nas, da eto i ove redke napisasmo, namjeniv ih uvaženju i razmatranju
savjestnih, naprednih, vrstnih i domoljubnih naših
drugova, dosadanji uspjeh pako, kao i radostni znaci bolje budućnosti naše
struke u Hrvatskoj, pobudjuju u nama nadu, da ćemo možda već do mala
moći takodjer i uspjeh, tih naših nastojanja prikazati. A u to ime pozdravljamo
veleštovane članove šumarskog družtva, u to im ime eto takodjer i opeta dozivljemo,
rieči nezaboravnoga hrvatskog pjesnika:


K jednoj misli duh izne´ste!


K jednom činu dajte ruke!


Ante Tomić.


Na dne 5. siečnja 1883. slavi visoko poštovani i pocastni član hrvatskoga
šumarskoga družtva, jedan najvjernijih suradnika ovoga lista, vriedni starina


c. kr, umirovljeni šumarnik Ante Tomić osamdeset godišnjicu, zasluži
noga i vriednoga života.
Mi snaše strane pako držimo, da ćemo se najbolje odužiti i veleštovanim
čitaocem šumarskoga lista, ako K im tom s godom priobćimo vjekopis tog veterana
hrvatskih šumara. Činimo to pako još i tim milije, jer nam stalo, da upoznavanjem
osobito mladjih nam drugova, sa odlićnimi muževi našega stališta,
u njih pobudimo, takodjer i ono neobhodno potrebno čustvo štovanja, prema
zaslup;am, radu i maru starijih Medju najzaslužnijimi muževi, na polja razvitka
hrvatskog šumoznanstva i šumarskog stališa pako, nedvojbeno je mjesto, takodjer
i našemu Tomiću. Sav je svoj vjek bio posvetio samo našoj šumarskoj
struci i napredku šumarstva Hrvatskog mu doma. Javni mu rad i djelovanje
za poslednjih godina, članovom je hrvatskoga šumarskoga družtva i onako predobro
poznat, nu tim manje mislimo, da im je poznata takodjer i sama prošlost,
tog našega odličnika, komu i sam s 3^ višnji dao netom doživiti riedko i
vanredno slavje.


Ante Tomić rodio se na dne 5. sečnja g. 1803> u Vinkovcih. Otac mu
bijaše furirom. Godine 181L dodje usljed otčeva premeštenja u Mitrovicu. gdje
ujedno svršio i njemačke normalne škole. Godine 1818. pošalje ga otac na za
onda dosta poznatu gimnaziju u Vinkovce. Svršivši tuj 6 gimnazialnih razreda