DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 145-—
Iz đolnjih đielovali šume ne može se i ne smije onoliko vaditi, koliko bi
se izvadilo u drugom položaju, jer bi pjeskovito-brusilovasto tlo strmih brežuljaka
naglo izprala voda i jaka bura odnesla i ono nešto humusa, koj se sad
stvara, a tim naravski nestalo bi šume, a i oni briegovi obratili bi se u najveću
pustoš.


Narod ovaj, koj je baš svojom mukom ovdje šume podigao i koj ih i
danas iz ogoljenih briegovah stvara, mjesto da se nagradjuje, onom previsokom
procjenom dogoditi 6e se upravo protivno, a obćine mjesto da budu prve u
razumnu gospodarstvu, moi^ati će barbarskim načinom sjeći šume, da dodju do
izplate poreza. To je uz ovakove ubitaćne odnošaje neizbježiva posljedica, a
hoće li se i tad na narod vikati?


Kadno sam zadnji put rekao, da ne trebamo posebnog zakona, kojim bi
se narod silio na pošumljenje, nisam toga rekao u vjetar, jer evo i sami vidimo,
koliko je volje i mara u našeg Istrana-Hrvata za podizanje šuma. On
mnogo žrtve u to ime ulaže, al eto koliko ga država podupire.


To govorim ne zato, što kao Hrvat ljubim onaj biedni narod naš; ta to bi
morao opaziti i naš neprijatelj, bio on Taljan, Niemac ili tko mu drago. Ne
mislim ni zanovetati niti izazivati ničiju mržnju, kao što nije niti takova imala
ona deputacija, koja je taj prosvjed procienbenoj komisiji stavila bila.


Kako je njoj kao predstavnici, do šestnaest tisuća hrvatskoga naroda,
bila na srdcu istina, ali žalostna istina, tako i ja š njima izpovjedara istu iskrenost,
gojeć vruću želju, da nam se ne pođmiće klipove pod noge, da se ne
grieši na naše ime, i da nam ne siju trnja i kupinja onuda, s kud ga mi jedva
izkrčismo. Neka nas ne gone s naših ognjišta i iz krajeva, gdje su nam najmilije
uspomene mladosti i prošlosti naših otaca. A da do toga doći može, kriva
će biti jedino država i njena porezna politika, kojom se narod najgroznije ubija,
i ovaj će morati tražiti druge krajeve, gdje će dostojnije živiti.


Na umu pako neka svima bude ona: „Jao si ga onoj zemlji, gdje puk
stane svoju domovinu držati leglom svoga zla, bolesti, glada i nevolje!!"


Dok još bijah u Kastvu, na tu predstavku nije još stigao bio odgovor.
I zastupstvo predvidjajuć kakov odgovor može doći, podnielo je zastupničkoj
kući u Beću molbu, sastojeću iz ovih dvih točaka:


1. „Da obćina kastavska, kao i druge koje se u istom stanju nalaze, ne
bude dužna platiti od god. 1881. počamši nijedan višak poreza prema onomu
od god. 1880., dakle niti onaj 10 o/o predvidjen zakonom od 7. junija 1881.
(Ovdje spominjem, da se tamo porez počemši od god. 1881. utjeruje po novo
izradjenom katastru.)
Da se pozove c. kr. vlada, neka izvidi obćinske zemlje, zastupanih u carevinskom
vieću a ležećih u području krasa, koje obćine racionalno goje svoje
šume, ter se tim zaslužnirai čine za budućnost kraškoga pučanstva, pak neka


c. kr, vlada predloži zakon o posvemašnjem ih đielomičnom oprostu tako
gojenih šuma od poreza za stanovito vrieme, do kojega se može računati na
nežto veći prihod."