DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 148 —
Sjednica upravljajueega odbora i ovogodišnja glavna skupština. Dne


14. travnja t. g. obdržavao je upravljajući odbor redovitu sjednicu. Sjednici prisustvovahu
sljedeća gospoda odbornici: Auderka, Ettinger, Fischbach, Koroškenyi, Kesterčanek,
Eosipai E., Eosipal Fr. i Vrbanić.
Dnevni red bijaše: 1. Čitanje zapisnika sjednice odborske od 3. veljače


t. g,j koji bude bez primjetbe ovjerovljen.
2. Čitanje važnijih na družtvo prispjelih dopisa, od kojih spominjemo:
dopis, kojim veleposjednici Tiirk i Tarković prlstupljuju dražtvu kao podupirajući članovi;
dopis, kojim visoka vlada družtvu vraća na shodnu preinaku na potvrdn podnesena
družtvena pravila itd.
3. Zaključak glede glavne skupštine. Odbor zaključi, da se ovogodišnja
glavna skupština obdržaje u Ogulinu, i to uz sljedeći obć i program : 1.
sastanak i izlet družtvenih Članova u državne i imovinske gume (preko Jasenke u Gomiije),
na večer povratak u Ogulin.
2. Obdržanje glavne skupštine uz sljedeći dnevni ređ: ,
1. Pozdrav skupštine popredsjedniku družtva.
2. Izvješće o radu upravljajućeg odbora tečajem godišta 1882.—83.
3. Izbor predsjednika i jednoga odbornika.
4. Ustanovljenje proračuna za god. 1884.
5. Pretres nove osnove družtvenih pravila po predlogu upravljajućeg odbora.
6. Razprava pitanja: Kako li bi valjalo na temelju redovite preborne sječe u
planinskih i brdskih predjelih urediti, odnosno uživati Šume, s osobitim obzirom na
vladajuće odnošaje u gornjoj Krajini.
7. Razni predloži.
Za mjestnog poslovodju i izvjestitelja u pitanjn pod 6. spomenutom, izabra odbor
g.
nadšumara Miju Zabundjiju,
Potonje izvješće i progTam skupštine objelodanit će odbor još posebice u svoje
vrieme, molimo medjutim već i sada svu onu gospodu Članove, koji misle toj skupštini
prisustvovati, da se izvole prijaviti kod predsjedničtva družtva, za da se isto prema
tomu uzmogne za dobe pobrin^iti za potrebito sniženje voznih eiena kod željeznicah i
parobrodarskog družtva.


K statistiki lova u Češkoj. Godine 1881. ubito bi u Češkoj 1243 komada
jelena, 1500 komada bielih jelena, 7991 komada srna, 765 komada divljih svinja,


405.130 komada zeeeva i 13.314 komada kunića. Od štedljivaca ubijeno bi 2320 komada
lisica, 1804 komada kuna, 7261 komad iltisa, 253 komada vidra, 4835 komada
mačaka, 552 komada lasica. Od koristne peradi : 739 komada tetreba, 3536
komada ružovica, 589 komada Iještarka, 38 komada sniežnicaj 425.030 komada jarebica,
35.619 komada fazana, 9316 komada prepelica, 2653 komada Šumskih i 844
komada običnih šljtika, zatim 10.282 komada divjib pataka. Osim toga poubijano je
još; 7370 komada vrana, 87 komada sova, 47 komada kokosara i 2 komada orla.
Biedka lovina. Dne 28. siečnja t. g. ubio je njeki seljak na podnožju Ivančice,
nedaleko od Kuleščice kod Ivanca, bielog alpinskog zeca (Alpenhase, Schneehase,
Lepus variabilis), koji mu je medju drugimi običnimi zečevi na niŠan došao. Ovo "je
slučaj sjegurno najveće riedkosti za nasu faunu. Zec predan je zoologičnom odsjeku
zagrebačkog zemaljskog muzeja.


PMnologieni poziv. Profesori dr. li. Hoffinann i dr. E. Ihne u Griessenu
upraviše na sve prijatelje naravi molbu, da nastoje koliko moguće točnije za sljedeće
vrsti biiina ustanoviti navjažnije vegetativne dobe, osobito pako dobu cvati^e i dozrie