DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 150 —


šumarski upravitelji, da su pridjeljeni odnosnim, okružnim i kotarskim oblastim, kao


t. z. izvjestitelji. — Nadamo se, da 6e nam koji tamošnjih prijatelja doskora i koju
obšimiju o tome javiti.
Šumski požari u Češkoj. Polag statističnih podataka^, koje je objelodanilo
Cesko šumarsko družtvo, dogodilo se je tet^ajem god. 1881. u Češkoj ukupno 39 slučaja
šumskog požara. Ukupno je izgorilo 62*34 hektara šume. Požari uništena drvna
gromada procjenjena bi na ukupno 2548*21 for, vriednosti. Većina tih požara nastalo


je s neopreznosti. Tri slučaja požara nastali su usljed vrcanja parostroja kraj željezničkih
pruga. Za 15 služaja nije se mogao povod postanka požara pronaći.


Zakon na obranu divljači u Istri. Njegovo Veličanstvo potvrdi previšnjim
riešenjem od 18. studena 1882. zakonsku osnovu zemaljskog istarskog sabora, odnoseći´se
na obranu divljači po Istri.


Što se u Njemačkoj zahtjeva od kandidata za šumarsko-upravnog činovnika?
Polag naredbe od 24. ožujka 1874. može se u Njemačkoj podvrći pripravnom
izpitu za šumara samo onaj, koji: 1. još nije 28, godinu navršio; 2. koji se
može izkazati svjedoČbom zrelosti; 3. svjedoĆbom da je najmanje kroz 7 mjesecih (i
to svakako od listopada do travnja) prakticirao kod kojeg državnog nadšumarskog ureda;
4, svjedočbami, da je kroz najmanje 2 i pol godine uČio Šumarske nauke na kojem
sveučiHštu ili akademije u Njemačkoj; 5, svjedočbom vrhu moralnog ponašanja; i


6. koji se izkaže, da je i tjelesno dorasao Šumarskoj službi, t. j . da je tjelesno krepak,
da dobro vidi, Čuje i govori. Tekar onaj, koji je pripravni izpit položio, postaje zapriseženi
šumarski kandidat, tek opet nakon dvogodišnje pi*akse može državni izpit za samostalnu
upravu polagati.
Ealendar za srpske poljo-privrednike za god. 1883. Od slavnog poljo-privrednog
družtva u Beogradu, primismo „Kalendar za srpske poljo-privrednike za 1883.
godinu". Izdanje srpskog poljo-privrednog družtva. Uredio Paja T. Todorović, urednik
„Težaka^´ i predavač poljo-pi-ivrede u Bogosloviji i učiteljskoj Školi beogradskoj. Knjiga
je to omašna, obsižuća 216 strana u velikoj osmini. Sadržaj obilat i zanimiv po svakog
gospodara. U obće možemo reći, da je srpsko poljo-privredno družtvo tim djelom iznova
obogatilo srpsku knjigu, baš sjajno, — Po samih riečih predgovora: „Kalendar ovaj
donosi materijal, odabiran za prilike i shvatljivost naših poljo-privrednika. Težnja je
bila, da se iz sviju poljo-privrednih grana rasprave, — ma i u manjem ohjamu —
praktička pitanja, koja u prvom redu utiću reformatorski na naŠu poljo-privredu, na
odnošaje naših poljo-privrednika, — neizključujući pri tom ni znatnije odredbe zakonodavstva,
koje se poljo-privrednika tiČu i kao poljo-privrednika i kao gradjanina."


Medjutim naša je želja, da ovaj kalendar, namienjen srpskim poljo-privrednicima,
bude odista knjiga srpskih poljo-privrednika, — knjiga u kojoj bi naši poljo-privrednici
našli vazda najiskrenijeg savjeta za unapredjenje njihove privrede, za poboljšanje njihovog
materijalnog stanja.


Kad je i koji lov u Srbiji zabranjen. Vadimo iz prije spomenutog kalendara
na str. 190 sliedeću vješt:


1. Srne, košute, jelene i divlje koze, nije slobodno nikad lovifci, i tko bi lovio,
kaznit će se novčano od 50,52 do 151 dinara (1 dinar = 60 nove.).
2. Jarebice, prepelice, divlje kokoši, zečeve i tetrebove, nije slobodno loviti od
1. Marta do 1. Augusta. No i u samo ovo vrieme izuzimaju se mjesta oko mineralnih
voda;
ali onde nastanivši se gosti, mogu samo u ataru one mineralne vode — loviti.
Onaj, koji protiv ove 2. točke postupi, kaznit će se novčano od 5 do 15 dinara.


3. Lovcima se zabranjuje zagrade razvaljivati ili inače sami ili sa psima po
tudjim vinogradima, livadama i njivama juriti. Onaj, koj bi to učinio, da se kazni
novčano do 15 dinara i da plati svu štetu. (§. 379. kaz. zakona.)