DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 152 —


Holz-Industrle, veranstaltet vom osterr.-ungar. Veveine đer Holz-Frođucenten, Holzliandier
unđ Holzinđustrielleu." — Ciena 10 nv5, a. vr. — „Ueber đen Hokbandel.
Studie von Dr. Bažant. Consular-Bericlite." — Ciena 1 for. a. vr.


Izvoz drva iz Austro-Ungarije u Italiju.


Goriva se je izvezlo g. 1877. 1878. 1879, 1880.


Tonah 58-591 58-130 )9-4:20 69.573


Proste gradje 372 372 4.14. ___


Laktovirie etc. — 399 130 124


Kako je po2nato, slobodan je uvoz oblikovine i laktovine u Italiju (na temelju
trgovačkog ugovora od 27. prosinca 187 8.).


Važna naredba. Njegova preuzvišenost ban potvi´dio je naredbu, kojom se
haredjuje, da se kod šumskih ureda imovuih obdina imade ustrojiti primjereni
broj šnmarsko-vježbeniČkih mjesta. Mi rađostno bilježimo taj napredak našega Šumarstva,
nadajuć se, da je time učinjen početak potrebne i shodne organizacije. —
Pomanjkanje sumarsko-vjezbeničkili mjesta jest jedna od najvećih mana naše šumarske uprave.
Novo ustrojit se imajuća ta mjesta popuniti će se postepeno, i to prije svega onimi
kandidati šumarstva, koji će domaće kr. šumarsko uSilište u Križevcib dobrim uspjehom
svršiti.


Kako će moći svaki đružtvenih dlanova doći lasno do valjane stručne
knjige ? Oa je dobra knjiga, a po tome i izabranimi đjeli proviđjena knjižnica, ne samo
od prevelike važnosti po svakoga znanošću se bavećeg gumara, no i po svakog naobraženog
čovjeka u obće neprocjenive vriednosti, osjetio je svaki štovanih naših drugova,
kad no je osamljen na selu, zimi poćeo prebirati po knjigah možebitne knjižnice.
Nu kako je u obće svaka knjižnica po svojoj cjelini vrlo skupociena imovina, to nam
mora biti "nedvojbeno prije svega do toga, da neizdajemo novac i za takove knjige,
koje niti imaju trajnu, niti možda posebnu vriednost. A isto tako si je moći obiĆno
knjižnicu samo tekom vi´cmena stvoriti, odnosno popuniti, a s druge strane ipak knjige
su nam potrebne, hoćemo li učiti, hoćemo li napredovati. Osobito je pako Šumaru,
mladom, osamljenu naslada književne zabave ne samo potrebna, no neće li da nazaduje,
baš i neobhođno nuždua. I tako nam se veo ćeŠće nametnu pitanje: kako li bi
si mogao svaki naših đružtvenih članova lasno dobaviti valjanu knjižnicu? Na koje nam
ujedno i knjižar g. G. Neuberg u Križevcih tim odgovori, da se je izjavio
pripravnim toli vazda držati dovoljnu zalihu svijuh po uredničtvu ,,Šumarskog lista"
preporučenih mu stručnih knjiga, koli da je voljan g^, Članovom šumarskog družtva u
svako doba i veću množ takovih knjiga, odnosno i ciele priručne knjižnice, uz obvezu
odplaćivanja na mjesečne obroke prema ugovoru dostavljati. I tako će od sele imati
svaki naših đružtvenih Članova liepu zgodu skupiti si valjanu stručnu knjižnicu, toli
hrvatskih, koli i svijuh inostranih šumarskih djela načinom jeftinim i shodnim, a u to
ime eto preporučujemo i spomenutu knjižaru g, Neuberga veleštovanim našim članovom
šumarskog družtva čim toplije.


f Umro. Dne 26. veljače umro je u Otočcu član hrvatsko-slavonskog šumarskog
družtva i bivši upravitelj otočke imovne obćine Proko p Agjić . Poicojnik službovao
je prije kao kotarski šumar u Vrbovcu, a strukovne svoje nauke svršio je bio na kr.
šumarskom učihštu u Križevcih. Pokojnika oplakuju žena i troje neobskrbljene djece.
Bila mu lahka zemljica!


Austrijski šumarski kongres. Austrijski kongres šumara obdržavao se je u
Beču dne 8., 9. i 10, ožujka 1888. u prostorija c. Icr. gospodarskog družtva. Na
dnevnom redu bijahu sljedeće razpravc: 1. Izvješće o kongresu god., I88i^ 2-, Izbor
predsjedničtva i odbora. 3. Izvješće austrijskog državnog šumarskog družtva o organi