DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1883 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 154 —


Stanje družtvene blagajne


od 1. ožiljka do 30. travnja 1883.


Priiiod Razhod
for.


for, ne. ne.


Ostatak konoem veljača 1883. (u gotovom novcu i kamatonosno
uloženo) 1707 27


Primitak od 1. ožujka do konca travnja tekuće godine 326 43


Ukupno.. 2033 70


Izdatak od 1. ožujka do konca travnja tekuće godine 274 41


Ostatak.. . 1759 29


i to:
1) u gotovini 159 fr. 29 nč,
2) u zagrebačkoj zalagaonl i štedioni na


knjižicu broj 4078 :. . 400 „ — „
3) n prvoj iirvat, štedioni na knjižiea broj
46016 1200 „ — „
Ukupno kao gore... 1759 fr. 29 ne.


Tražbine:


Na redovitih prineseiii iz prošlili godinali i za godina
1883 462 90
Za uvrstbu oglasa u šumarski list .; 11 __
Tražbina 473 90


M- Vrbanie, Dr. V. K6r6škenyi,


predsjednik. tajnik.


Dopisnica uredničtva.


Gr. M, L. u S. (Dalmacija) — g, M. P. u M. (Srietn) — g. F. Z. u Z.
(Dalmacija) — M. C. u M. — g. D. L. u R. — g. A. T. u Z. Pisma priraismo —
srdačna tivala !


Gr F. B. protustavnik u B. — poslano primismo — hvala —! Uvrstiti ćemo
u sljedeći broj.


G. J. K. u J. — poslano primismo — hvala srdačna. „Zentralblatt" a i
jjOesterreichiscbe Forstzeitung" zadovoljiti će vašoj želji. — G-lede „Književnih obznana"
izćekujemo nastavak.
Gospodi suradnikom na znanje! Pošto se je urednik lista
uslied imenovanja kr, županijskim nadšumarom županije zagrebačke,
prvim travnjem preselio u Zagrel), to molimo da
se odsele svi uredničtva se tičući dopisi, šalju izravno
uredniku g, nadšumaru F. Kesterčanku u Zagreb. Mletačka
ulica br- 10.


UredničtTo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak 0. Alhrechta.