DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 239 —


mjesta. One pak zavate, koji su se po zakonskim pripisama ubaštinili, treba
pregledati i sve što pored ovih bude još i samostalno prihvaćeno, valja poništiti.
Gdje se posumja u istinitost kakove tapije, kao što ih danas dosta ima koje su
prevarom dobivene, takove valja dobro izpitati i ako su doista lažne poništiti
ih, u koliko za to zakonom opredieljeni rok nebude prošao.


Uakle sve zavate, koji su nezakonitim putem zauzeti, valja poništiti, a
samo one, koji se zakonitim putem pritežavaju, u sili zadržati. No i ove, u
koliko bi koji na smetnji obćinskoj i državnoj bili, valja uklanjati i drugim
mjestom, što nije na smetnji, zamenjivati tako, kako bi na jednoj strani samo
privatna, i na drugoj čisto obeinska i državna imovina bila. I kada se jedanput
tako uredi, da se točno znade, što je dokle čije, onda to osjegurati, da u buduće
nitko i u nikojem slučaju obćinsko i državno dobro prisvojiti nemože, i
koji bi takova štogod pokušao, da mu se to smatra kao i svaka druga kradja
tudje imovine i prema tome š njime i postupa.


Danas je za posliednje dvie — tri godine takovo otimanje oko šuma nastalo,
kakvo se još nikada nepamti. Obćina sa obćinoni, selo sa selom, pojedini
sa pojedinim parnice vode, otimaju, svadjaju se pa i krv svoju oko šuma pro-
Ijevaju tako, da bi čovjek rekao: „posliednje je vrieme nastalo".
Ove su nam svadje i parnice danas živi dokaz, da je našim obćinskim i
obćenarodnim šumama doista „posliednje vrieme", te jošt i da ih naglo nestaje
i da će ih .skorim sasvim nestati, jer kao što napred rekosmo, sve što je ravnije
i bhže sela izdieljeno je, i što je udaljenije, tu je opet gazda Mata sa svojom
pojatom od duže vremena u „Srednjaku", gazda Laza u „Drenjaku" a gazda
Dena u „Lipaku", odakle su po cieloj šumi sa stokom svojom tumarali, grdnu
goru na brst svojih koza zatirali, čiji kozari nisu ostavljali ni jedno drvo na
koje su samo sjekirom zamahnuti mogli, a koze nisu dale ni jednoj biljci porasti;
pa i imamo toga gazda Mata danas vele: moj je „Srednjak", gazda Laza
moj „Drcnjak" a gazda Dena veli, moj je „Lipak" i to sve po pravu dugovremenog
uživanja i čuvanja, prisvajajući pri tom po 50 i po 100 plugova
obćenarodne šume. Siromasi: Milan, Marko i drugi, koji nisu bili kadri da do
po kakav „Srednjak" ili ti „Lipak" prisvoje, ostali su bez šume, stoga su nezadovoljni
i traže, ili da gazda Mata i ostali napuste ono što su zauzeli, ili da
se i njima bar ono kusa šum.i izdieli. Gazda Mata kao kmet u selu, da bi zadovoljio
protivnike svoje, te ostao miran u ..Srednjaku", rado pristaje i kao
kmet dieli i ono malo zaostavše šume, uništavajući time sasvim pravo susjednih
obćina i sela na popašu, žirnicu i druge služnosti obćenarodne šume, zbog čega
se radjaju grdne razpre i mnogi izstupi izmedj „Planinaca" sjedne i „Rečana"
s druge strane, što svima a naročito policajskim vlastima mnogo posla zadaje.


Isto tako, nikada se više, kao danas, nisu vodile parnice izmedj pojedinih
obćina i sela sa drugimi susjednim! o — medjama — svojih šuma;
sve se to danas nešto sjetilo i iztražuje, sve je to danas kidisalo na
izborne sudove i s ovima jedan atar u drugi susjedni nesmije preći, jer se
odmah hvata i ubija, a čobani krvave glave vraćaju. — „Planinci" vele „po