DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 240 —


sjekoše nam Rečani goru", — a „Rečani" opet: „razgrabiše nam planinci šumu".


— I jedno je i drugo istina: i „Rečani" posjekoše goru i „Planinci" razgrabiše
šumu, i mi ovu propast ravnodušno gledamo.
Stoga svaki istiniti prijatelj narodni, treba da pitanje o našim šumama
stavi medju najpreča današnja pitanja, te da za dobe spašavamo ono, što se
bar još spasiti može. Neniojino oklievati. završuje pisac g. I. M. Jekić, što docnije
to je težje, to je sve skuplje!


VII. (jlaviia skupština hrv.-slav. šumar, družtva.
Upravljajući odbor izdao bje za ovogodišnju glavnu skujištinu sliedeći
program :
Program


k VII. redovitoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumar, družtva, koja će se počani
od 12. do uključivo 1,5. kolovoza 1883. u Ogulinu obdržavati u savezu sa
poučnimi ekskurzijanii.


l´J. kol. jutrom u fi satih doček i pozdrav članovah na ogulinskom kolodvoru
po mjestnom poslovodji; u 8 satih poučna ekskurzija iz Ogulina u Jasenik
do Gomirja. večernjim vlakom iz Gomirja natrag u Ogulin. 13, i 14. kolovoza
glavna skupština u Ogulinu sa sliedećim dnevnim redom:


1. Pozdrav skupštine po predsjedniku družtva.
2. Izvješće družtvenog tajnika o dielovanju upravljajućeg odbora tečajem
god. 1883.
3. Ustanovljenje proračuna za god. 1884.
4. Izbor odbora za pregledanje računah za god. 1882.
5. Izbor predsjednika i jednog odbornika.
6. Razprava o promjeni družtvenih pravilah.
7. Čitanje novoga kućnoga reda.
8. Razprava znanstvenoga pitanja: „Kako bi valjalo na temelju redovite
preborne sječe u brdskih i planinskih šumskih predjelih šume uživati odnosno
urediti gospodarenje istih s osobitim obzirom na vladajuće abnormalne odnošaje
u gornjoj krajini".
y. Predlog „Hrvatske Matice" o prostorijah za šumarsko družtvo u zgradi
„Sokol-Kolo-Matica" u Zagrebu.
15. kolovoza odlazak jutrom u 6 satih sa brzim vlakom u Lokve u svrhu
daljnjega poučnoga izleta u tamošnje državne šume, večernjim vlakom natrag
u Ogulin, zatim razstanak.
I. Dan sastanka.
Usljed zakašnjenja k zagrebačkom vlaku dodje razmjerno mali broj članovah
jutainjim vlakom na dan 12. kol. u Ogulin. Na kolodvoru dočeka mjestni