DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1883 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 241 —


poslovoilju K. Zohuiidjija natlošh; članove s glasbom, te s odličnim družtvoni
piijaleijah šumarstva, te pozdraviv nadošle — ijodjosmo u stanove. —


Dočim bje nedjelja, bijaše ipak uzprkos neugodna i kišovita vremena
živahno u Ogulinu, te nemogav poradi kišovita vremena izlet preduzeti, zabavisnm
se u mjestu razgledav lančeni viseći most na dražestnom Gjulom, te
porazgovoriv se u užjem krugu.


U 4 sata po podne otvori skupštinu u dvorani si. kr. kotar, ureda predsjednik
družtva g. Mijo Vrbanić shodnim govorom, pozdraviv sa srdačnim „dobro
došli" nazočne članove, koji nežaleć truda ni vremena, dodjoše u interesu svete
nam stvari, a to bijahu sliedeća gospoda: Vrbanić. dr, Kćiroškenji, Zobundjija.
1 )ojković, Knobloch , Lončarić, Pere, Dračar, Šmidt, Ružička, Napoleon de
Alantse. Laksar, Jerbić, Pibernik.


Iza pozdrava predsjednikova, koji bude svestranim „živio" popraćen, pročita
tajnik družtva dr. Vjek. Koroškenji izvješće o djelovanju i stanju družtva
tečajem minulog godišta, ter koje izvješće u interesu stvari u cjelosti na drugome
mjestu ovoga lista sijedi, ujedno položiv tajničku čast.


Skupština primi izvješće jednoglasno na znanje, a glede mjesta tajnika
preduzeti će se izbor. Glede nacrta šumskoga zakona, koj je u prošlogodišnjoj
skupštini sastavljen, te kojeg je imao upravlj. odbor visokoj vladi podnieti, izvješćuje
gosp. predsjednik, da je upravljajući odbor držao za shodno taj nacrt
dati na juridičku ocjenu prvaku naše pravne znanosti presv. gosp. dr. Marijanu
Derenčinu — te će onda istom kad dobije tu ocjenu, taj nacrt visokoj vladi
podnieti. Primljeno na znanje.


Tajnik družtva pročita zatim dopis si. kr. šum. lavnateljstva u Zagrebu,
kojim dozvoljava izlet u državne šume, a pozivlje podčinjeno činovničtvo, da u
što većem broju skupštini prisustvuje. Uzeto na znanje.


Iza toga uzet je u pretres proračun za god. 1884., koj je po predlogu kako
je u izvješću tajnika priložen, kao prilog saobćen — i jednoglasno primljen,
a isto tako predlog „Matice Hrvatske", da si družtvo uzme prostorije u
sgradi „Sokol-Kolo-Matica" odbor opunovlašćen, da prema stavci u proračunu
navedenom za stan družtva u toj sgradi stan najmi.


Time bude sjednica u 6 sati zaključena.


Domaća glasba, koja je svirala na trgu, zabavi nas do njeko doba noći.


II. Izlet.
Dne 13. kolov. ustavši rano da podjemo na odredjeni izlet obradovasmo
se, videći izhodom sunca starca Kleka u podpunom sjaju.


U tj sati krenusmo na kolih u sriez Mirkoviću, došav do mjesta gdje
već kola dalje ići neniogu ter odkuda ćemo per pedes apostolorum put nastaviti,
okrepismo se malim doručkom — a onda se veri preko jarugah,
japagah, kamenja i ležećih kladah.